Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 


Quý bằng hữu thân mến, tiếp bước quá trình phát triển máy chủ, BQT Chiến Quốc 2D sẽ cập nhật thêm một số hoạt động sau:
 
Thời gian cập nhật: 10:00 ngày 09/5/2024.
 
I. Sự Kiện - Âm Linh Đại Náo

Theo như Mật Thám Chu Vương báo tin thì hiện nay thế giới Chiến Quốc 2D vừa xuất hiện 1 tên Đạo Trưởng chuyên dùng tà thuật quấy phá dân lành, hắn là Âm Linh Đạo Trưởng.
 
Hắn ta thường xuyên cướp phá tại những làng mạc, những nơi có đông dân cư. Quan phủ đã nhiều lần cử người đi truy bắt tên này nhưng đều thất bại, người dân lại thêm phần lo lắng!
 
Chu Vương quyết định nhờ đến sự trợ giúp của các anh hùng Chiến Quốc 2D, cùng Thất Quốc và người dân truy bắt tên ác nhân này!
 
Thời gian: 21:00 mỗi tối Thứ 7 hàng tuần.
Địa điểm: Tại bản đồ Địa Ngục Ma Quật tầng 4 Kênh 2
 
- Tiêu diệt sẽ nhận được danh hiệu: Anh Hùng Đại Náo tăng 5% chỉ số Khí Huyết, danh hiệu chỉ tồn tại 1 tuần đến trước vài giờ khi Âm Linh Đạo Trưởng mới xuất hiện.
 

Vật phẩm nhận được:

- Thẻ Tư Chất Đặc Biệt sử dụng 100% tỉ lệ giám định trang bị lên Tư Chất Cao cấp

- Pháp bảo Hỏa Diễm Chi Ấn

- Túi Linh Thạch 1-4

- Túi Linh Thạch 3

- Túi Thẻ Giám Định Tư Chất

- Sơ Cấp Gia Khảm

- Trung Cấp Gia Khảm

- Và nhiều vật phẩm khác...

 

II. Mở chức năng Gia Khảm Trang Bị
 
Vật phẩm mới: Thẻ Giám Định Tư Chất Trang BịGia Cường Thạch
 
- Người chơi có 10 Thẻ Giám Định Tư Chất đến gặp Thiên Sư để có thể tiến hành giám định trang bị (Có thể sử dụng trang bị Thường, Lam Kim, Hoàng Kim, vật phẩm chế tác nghề nghiệp) lên từng phẩm chất khác nhau. Đạt cấp độ Tư chất cao thì sử dụng Thạch Gia Cường sẽ đạt được mức hiệu quả chỉ số mong muốn cao nhất.
 

Thiên Sư giám định trang bị

 
- Để tiến hành Gia Cường Trang bị cần có Tái Tạo Thạch phân giải từ Đoạn Thạch (hoặc có thể kiếm thêm được từ các hoạt động Bảo Hộp). Tích lũy đổi lấy Vật phẩm Gia Cường Thạch để nâng cấp lên Sơ Cấp Gia Cường Thạch - Trung Cấp Gia Cường Thạch - Cao Cấp Gia Cường Thạch.
 

Trang bị sau khi được gia cường (hiệu quả ngẫu nhiên)

 
o Tư chất Trang bị Sơ Cấp ( tăng 1 thuộc tính ngẫu nhiên 4-6% )
o Tư chất Trang bị Trung Cấp ( tăng 1 thuộc tính ngẫu nhiên 6-8% )
o Tư chất Trang bị Cao Cấp ( tăng 1 thuộc tính ngẫu nhiên 8-10% )
 

5 Tái Tạo Thạch đổi 1 viên Gia Cường Thạch

 
- Khi trang bị đã Gia Cường nếu muốn Gia Cường lại thì tuỳ theo Tư Chất Trang Bị mà cần 1 viên trong các loại: Sơ Cấp Gia Cường, Trung Cấp Gia Cường hoặc Cao Cấp Gia Cường +1.000.000 lượng, để Gia cường lại trang bị và tất nhiên hiệu quả Gia cường đang có sẽ bị mất.
- Nếu muốn xoá Gia Cường thì cần tiêu hao 2.000.000 lượng
* Hiệu quả Gia cường sẽ không mất khi trang bị rèn thất bại hoặc nâng cấp.
* Trang bị cấp độ dưới 50 và chưa đạt 6* không thể Gia cường
 
III. Cập Nhật Khác
 
- Cập nhật phần thưởng đổi từ vật phẩm Ác Mộng Kính Tàn Thư tại NPC Tả Khâu Minh
- Cập nhật vật phẩm mới Cửu Chuyển Hỗn Thiên Đơn dùng để tích trữ điểm Tiềm Năng, (Lưu ý: Tiềm năng tích trữ phải đúng của người tích trữ mới có thể sử dụng) bán tại Trân Bảo Khố
 
Cùng với đó Kênh Check sẽ được mở lại để các bạn hữu trải nghiệm trước các tính năng.
 
Chúc các bạn hữu trải nghiệm trò chơi vui vẻ!
 
(Thất Quốc Tổng Quản - Chiến Quốc 2D)
 
 
Đầu trang