Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
                               

That Dai Mon Phai

 

He Thong GamePlay

 

That Quoc Tranh Hung

Chu

 

Từ đời Chu Bình Vương, thiên triều Tây Chu trải qua 257 năm thịnh vượng cuối cùng cũng bị diệt vong. Vương triều Đông Chu cũng đã bị suy yếu đến cực điểm, các nước chư hầu lần lượt cát cứ xưng hùng không cần nể mặt thiên tử, thân phận chư hầu cũng chỉ còn trên danh nghĩa.

 

 

Han

 

Nguyên là gia tộc họ Hàn của nước Tấn thời Xuân thu, sau khi “Tam gia phân Tấn” mới trở thành một nước chư hầu độc lập. Trong 7 nước, lãnh thổ của nước Hàn nhỏ nhất. Nhưng từ khi Pháp gia Thân Bất Hại được trọng dụng đã sửa đổi lại nội chính minh bạch, làm cho nước Hàn hùng mạnh và cũng được liệt vào thất hùng.

 

 

Te

 

Là một trong “Xuân thu ngũ bá” và là nước đứng đầu trong 7 nước thời Chiến Quốc, cách xa và chưa hề có xung đột với nước Tần. Từ thời Tề Hoàn Công đến nay, nền quân chủ của nước Tề luôn giữ vững chính sách tôn vương, nhờ vậy mà nước Tề tồn tại lâu dài và có vị trí đáng kể trong chiến quốc thất hùng.

 

 

So

 

Nằm ở vùng phía Nam Trung Quốc, vì thế thường xảy ra chiến tranh với các tiểu quốc Hoa Hạ. Qua các cuộc chinh phạt, Sở đã lần lượt thôn tính 45 nước chư hầu nhỏ và dần dần xác định được vị trí trong các cường quốc thời này.

 

 

Yen

 

Là quốc gia tự cường từ thân phận một nước tương đối yếu trong 7 nước thời Chiến Quốc. Khi Yên Chiêu Vương đăng cơ đã chỉnh đốn lại chính sách quốc gia, huấn luyện binh mã giúp nước Yên trở thành một cường quốc phía Bắc.

 

 

Trieu

 

Được hình thành sau thời “Tam gia phân Tấn”, lãnh thổ gần với 2 nước chư hầu khác là Tề và Yên. Ở Sơn Đông, Triệu là nước chư hầu duy nhất có thể sánh ngang hàng với Tần, nhờ văn quân Lạn Tương Như, võ tướng Liêm Pha cùng các trung thần đã tận trung báo quốc khiến cho nước Triệu lớn mạnh.

 

 

Nguy

 

Ở thời kì đầu chiến quốc, nước Ngụy đã sớm trở nên hưng thịnh và hùng mạnh nhất. Sau thời “Tam gia phân Tấn”, Ngụy là nước chư hầu được phân về vùng Linh Sơn Tây thuộc Tây Nam của Hà Đông. Ở thời kì Ngụy Văn Hầu, thông qua những biện pháp cải cách của Lý Lý đã thúc đẩy nền kinh tế phát triển, hình thành nên chế độ trung ương tập quyền.

 

 

Tan

 

Nằm về phía Tây trung nguyên, phía Bắc có Thượng Quận, phía Nam có Ba Thục, địa thế hiểm trở dễ thủ khó công nên được thiên hạ xưng tụng là “Thiên phủ hùng quốc”. Đến đời Tần Hiếu Công chiêu hiền đãi sĩ, áp dụng chính sách Pháp gia của Thương Ưởng, từ đó Tần ngày càng lớn mạnh. Đến đời Tần Vương Doanh Chính chinh phục 7 nước, thống nhất Trung Hoa.