Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 

 
 
 
RÈN ĐÚC
 
 
 
Nếu bạn là một hiệp khách si mê với binh khí, cảm thấy chán nản với các loại vũ khí tầm thường trong tiệm, lại không thể tìm cho mình một vũ khí vừa ý hoặc chỉ đơn giản bạn yêu thích cảm giác được tự tay rèn nên những thần binh uy trấn võ lâm… Hãy đến gặp Công Tượng nước Tần, ông ta là một danh sư Rèn đúc, người có thể biến ước mơ của bạn thành sự thật đấy.
 
 
Đặc điểm:
Có thể rèn ra các loại vũ khí cao cấp mạnh hơn bình thường.

Học nghề:
Sau khi đạt cấp 10, bạn có thể đến gặp Công Tượng nước Tần để học nghề.

Thăng cấp kỹ năng:
Đối với người chơi không có Bang hội thì kỹ năng nghề tối đa chỉ dừng ở cấp 39. Nếu muốn thăng cấp từ 40 trở lên, bạn phải vào Thiên Cơ Viện của Bang hội để thực hiện.

Công cụ:
Có thể đến tiệm Tạp hóa của nước Tần kiếm mua Công cụ, nếu bạn cần các loại Công cụ cao cấp hơn thì phải nhờ đến những người chơi khác giúp đỡ chế tạo ra.
 
 
Nguyên liệu:
Muốn rèn ra vũ khí nhất thiết phải có nguyên liệu tinh luyện từ khoáng thạch. Bạn có thể học nghề Khai khoáng để tự tìm nguyên liệu, hoặc thông qua buôn bán, trao đổi với người chơi khác để có.

Công thức:
Ngoài những Công thức có thể mua từ Công Tượng Rèn đúc. Bạn có thể thực hiện Nhiệm vụ Tầm bảo, diệt Boss để có những Công thức cao cấp hơn. Tuy nhiên, các Công thức cao cấp chỉ có thể dùng được một số lần nhất định trước khi mất tác dụng.

Hao tổn:
Dù bạn chế tạo vật phẩm thành công hay thất bại đều bị trừ một điểm Thể lực của nhân vật và 1 điểm Độ bền của công cụ mỗi khi thực hiện.
 
 
Đầu trang