Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 

BANG PHÁI NỘI CHÍNH

Chức vụ
Quyền hạn
Bang chủ, Phó Bang chủ
Bổ nhiệm chức vụ
Bang chủ, Phó Bang chủ, Trưởng lão
Bổ nhiệm Thương nhân
Bang chủ, Phó Bang chủ, Trưởng lão
Tiếp nhận Bang chúng
Bang chủ, Phó Bang chủ
Trục xuất Bang chúng
Bang chủ, Phó Bang chủ
Thiết lập Bang phái nội chính
Bang chủ, Phó Bang chủ
Nghiên cứu kỹ năng Bang phái
Bang chủ, Phó Bang chủ
Phát động chiến tranh Bang phái
Bang chủ
Nhường ngôi
Bang chủ, Thương nhân Bang phái
Kinh thương

 

Bổ nhiệm chức vụ
Bang chủ và Phó Bang chủ đều có quyền bổ nhiệm chức vụ trong Bang phái. Quyền hạn của Bang chủ là cao nhất, có thể hủy bỏ giới hạn của Phó Bang chủ, bất luận có online hay không.

Phó Bang chủ tuy quyền lực thấp hơn nhưng chỉ nhận lệnh trực tiếp từ Bang chủ, có thể nói ”Dưới một người mà trên vạn người”.

Trong Danh sách Bang chúng, nhấn chuột phải vào tên của Bang chúng (thành viên trong Bang phái) sẽ xuất hiện 3 chọn lựa: [Nhận mệnh] [Trục xuất] [Nhường ngôi].

Rời bỏ Bang phái
Người trong bang phái có thể tự ý rời bỏ bang phái bang phái bằng cách chọn [Rời Bang] trong phần Bang phái – Danh sách.
Tuy nhiên khi rời bỏ sẽ mất hết toàn bộ điểm Cống hiến đã có, cho nên hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định nhé!

 

Tiếp nhận/ Trục xuất Bang chúng
Bang chủ, Phó Bang chủ hay Trưởng lão đều có thể tiếp nhận thành viên mới. Tuy nhiên chỉ có Bang chủ và Phó Bang chủ có trục xuất những thành viên bất chính mà thôi.

Có thể quản lý việc thu nhận hoặc trục xuất thành viên trong Danh sách Bang phái và Danh sách Gia nhập.

 

Bang chủ nhường chức
Bang chủ có thể nhường lại chức vụ cho một thành viên bất kì trong Bang bằng cách chọn [Nhường chức] trong Danh sách Bang chúng. Trong vòng 24 giờ nếu không hủy bỏ lệnh nhường chức thì thành viên được chỉ định sẽ trở thành Bang chủ và cựu Bang chủ sẽ trở thành thành viên bình thường.

 

Bang phái Nghiên cứu lực
Bang chủ , Phó Bang chủ có thể đến Thiên Cơ Viện tăng cấp Nghiên cứu lực của Bang phái. Nghiên cứu lực càng cao thì sẽ càng học được nhiều kỹ năng Bang phái.

Độ Thuần luyện
Bang chủ, Phó Bang chủ có thể đến gặp Võ Giáo Đầu để nâng cao Độ Thuần luyện của Bang phái. Độ Thuần luyện càng cao thì Bang phái sẽ có thêm nhiều NPC Hộ vệ có năng lực cao hơn (Các NPC này bảo vệ Bang phái trong các trận chiến), đồng thời ảnh hưởng đến một số kỹ năng đặc biệt của Bang phái.

Thần Cơ Đường
Cứ mỗi 12 giờ tại Thần Cơ Đường sẽ xuất hiện 1 Công thức chế tạo đặc biệt (dành cho các nghề nghiệp). Các loại công thức quí hiếm này rất khó để tìm thấy bên ngoài.

 

Bang khố
Tất cả Bang chúng đều có thể cống hiến ngân lượng vô điều kiện cho Bang phái. Số ngân lượng này sẽ được sử dụng vào việc nghiên cứu kỹ năng, phục vụ chiến tranh, phát triển Bang phái.

Trong Bang khố có lưu lại toàn bộ danh sách đóng góp cũng như chức năng nhận cống hiến từ Bang chúng. Ngoài ra Trưởng Phòng Tiên Sinh tại đây cũng là người giao nhiệm vụ Kinh Thương để tăng nguồn vốn ngân lượng cho Bang phái.

Bang phái Dự trữ
Dự trữ của Bang phái là tích trữ nguyên liệu để nghiên cứu phát triển Bang phái. Bang chúng đều có thể cùng nhau làm nhiệm vụ để gia tăng Dự trữ cho Bang phái thông qua các nhiệm vụ được Trưởng Phòng Tiên Sinh giao phó.

Thăng cấp Bang phái
Khi Độ an định và Nhân khí đặt đến một số nhất định thì Bang Chủ có thể thông qua Tổng Quản Bang phái để thăng cấp cho bang phái.

 

Bang phái
Yêu cầu
Độ An Định
Nhân Khí
Bang khố
Dự trữ
Cấp 1
Cấp 2
2000
2000
2 000 000 lượng
300
Cấp 3
3000
3000
2 000 000 lượng
600
Cấp 4
5000
5000
2 000 000 lượng
900
Cấp 5
8000
8000
2 000 000 lượng
1200

 

Bang phái Bảo trì
Cách mổi 2 giờ hệ thống Bang phái sẽ tự động tiến hành 1 lần bảo trì. Mỗi lần bảo trì sẽ tiêu hao Dự trữ và Bang khố của Bang phái. Khi một trong 2 yếu tố cần thiết không đáp ứng đủ thì Bảo trì sẽ thất bại và Độ an định của Bang phái sẽ bị giảm. Chi phí bảo trì sẽ phụ thuộc vào đẳng cấp của Bang phái.

 

Bang phái
Chi phí bảo trì
Dự trữ tiêu hao
Cấp 1
100 lượng × Tổng số thành viên
Cấp 2
200 lượng × Tổng số thành viên
2
Cấp 3
300 lượng × Tổng số thành viên
4
Cấp 4
400 lượng × Tổng số thành viên
6
Cấp 5
500 lượng × Tổng số thành viên
8
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Đầu trang