Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 

 

DỰNG BANG LẬP HỘI

 

Điều kiện lập Bang:
- Sau khi đạt cấp 40 bạn có thể đến gặp Tổng quản Bang phái để lập Bang.
 
- Bạn là người của nước nào thì chỉ có thể lập Bang phái tại nước đó mà thôi. Tổng cộng Chiến Quốc có 7 quốc gia để người chơi có thể gia nhập (Tần, Sở, Hàn, Triệu, Ngụy, Tề, Yên).
 
- Một người duy nhất cũng có thể lập Bang nếu đủ các điều kiện cần thiết.
 
- Vật phẩm không thể thiếu khi lập Bang là Tù Và Đế Vương. Đây là tặng phẩm đặc biệt mà bạn có thể nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ “Truy tìm Tù Và Đế Vương”, do Thần Tiên Gia Gia ở nước Chu giao cho người chơi đạt cấp 40 trở lên.
 

Bang phái Tổng quản

Mỗi quốc gia đều có Tổng quản Bang phái riêng của quốc gia đó. Ông ta có các nhiệm vụ thiết yếu cho Bang phái như:

 • Giúp bạn lập Bang phái.
 • Đưa thành viên Bang phái về Bang dinh (căn cứ của Bang phái tại một nơi riêng biệt).
 • Đưa bạn đi tham quan các Bang phái khác (kèm một khoản chi phí nhỏ sẽ phải trả cho Tổng quản). Muốn đi thăm Bang phái ở quốc gia nào sẽ phải đến gặp Tổng quản ở quốc gia đó.
 • Nhận đơn xin gia nhập Bang phái của những người chơi chưa vào Bang (Mỗi người chơi chỉ có thể xin gia nhập 1 Bang phái duy nhất trong 1 lúc mà thôi).

 

Qui mô Bang phái:

- Trong Bang dinh có những kiến trúc đặc biệt như: Thiên Khu Viện, Bang Khố, Luyện Võ Trường, Thiên Cơ Viện, Thần Cơ Đường.
 
- Mỗi Bang phái đều có kênh trò chuyện riêng, thành viên cùng Bang có thể cùng đàm đạo trên kênh này.
 
- Những thành viên trong Bang có thể học thêm các kỹ năng đặc biệt hỗ trợ và cường hóa, vốn không thể học bên ngoài.
 
- Người trong Bang có thể đến Bang phái Tổng quản để nhận những nhiệm vụ liên quan với Bang phái để gia tăng điểm Cống hiến Bang phái cho bản thân, đồng thời được thưởng kinh nghiệm, điểm tiềm năng, tặng phẩm giá trị.
 
- Bang phái có thể nghiên cứu, sản xuất các công trình phòng thủ hoặc gia tăng sức mạnh cho các NPC bảo vệ Bang.
 
- Thành viên trong Bang có thể mua những Công thức chế tạo đặc biệt mà không dễ tìm thấy ở ngoài.
 
Nhân số Bang phái
Bang phái khi vừa lập có thể chứa tối đa 40 thành viên. Mỗi lần tăng cấp sẽ tăng giới hạn thêm 40 thành viên cho Bang phái.
 

Các chỉ số của Bang phái

+ Độ An Định: Biểu hiện sự ổn định cũng như ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của Bang phái. Độ An Định có thể gia tăng hay suy giảm bởi nhiều yếu tố như hoạt động trong Bang mổi tuần, số lượng thành viên online, thực hiện các nhiệm vụ Bang phái …

 

Sự kiện
Độ An Định
Mỗi 24 giờ hệ thống tự động
-10
Phát động Chiến tranh Bang phái
-100
Phát động Chiến tranh Bang phái: thắng lợi
+300
Phát động Chiến tranh Bang phái: thất bại
-500
Bị động tham gia Chiến tranh Bang phái: thắng lợi
+600
Bị động tham gia Chiến tranh Bang phái: thất bại
-300
1 Thành viên mới gia nhập Bang phái
+15
1 Thành viên rời Bang phái
-15
Trục xuất 1 thành viên trong Bang phái
-15
Bang chủ nhường chức
-300
Mỗi 1 giờ có số lượng thành viên Bang phái online dưới 5%
-5
Mỗi 1 giờ có số lượng thành viên Bang phái online từ 5% đến 15%
0
Mỗi 1 giờ có số lượng thành viên Bang phái online từ 15% đến 30%
5
Mỗi 1 giờ có số lượng thành viên Bang phái online trên 30%
10
1 thành viên Bang phái đã hoàn thành nhiệm vụ “Giúp Đỡ Nguy Khó“
1
1 thành viên Bang phái đã hoàn thành nhiệm vụ “Đứa Bé Bị Lạc”
2
1 thành viên Bang phái đã hoàn thành nhiệm vụ “Bảo Vật Thất Lạc”
1
1 thành viên Bang phái đã hoàn thành nhiệm vụ “Ngàn Dặm Thư Nhà”
1
1 thành viên Bang phái đã hoàn thành nhiệm vụ “Cơm No Áo Ấm”
2
1 thành viên Bang phái đã hoàn thành nhiệm vụ “Lấy Mạnh Giúp Yếu”
2

 

Nghiên cứu lực: Ảnh hưởng đến số lượng kỹ năng được nghiên cứu của Bang phái. Từ những kỹ năng cường hóa và hỗ trợ cho thành viên đến các kỹ năng gia tăng sức mạnh và độ bền của các kiến trúc phòng thủ Bang phái.
 

Nhân khíThể hiện qui mô con người của Bang phái, được ảnh hưởng trực tiếp bằng số thành viên thường xuyên Online. Nhân khí có thể tăng hay giảm bởi nhiều yếu tố khác như Chiến tranh Bang phái, hoạt động trong Bang …

 

Sự kiện
Nhân khí
Phát động Chiến tranh Bang phái
-50
Phát động Chiến tranh Bang phái: thắng lợi
+30
Phát động Chiến tranh Bang phái: thất bại
-50
Bị động tham gia Chiến tranh Bang phái: thắng lợi
+80
Bị động tham gia Chiến tranh Bang phái: thất bại
-50
1 Thành viên mới gia nhập Bang phái
+2
1 Thành viên rời Bang phái
-2
Trục xuất 1 thành viên trong Bang phái
-2
Bang chủ nhường chức
-100
Mỗi 1 giờ có số lượng thành viên Bang phái online dưới 5%
-5
Mỗi 1 giờ có số lượng thành viên Bang phái online từ 5% đến 15%
0
Mỗi 1 giờ có số lượng thành viên Bang phái online từ 15% đến 30%
+5
Mỗi 1 giờ có số lượng thành viên Bang phái online trên 30%
+10
1 thành viên Bang phái đã hoàn thành nhiệm vụ “Giúp Đỡ Nguy Khó“
1
1 thành viên Bang phái đã hoàn thành nhiệm vụ “Đứa Bé Bị Lạc”
1
1 thành viên Bang phái đã hoàn thành nhiệm vụ “Bảo Vật Thất Lạc”
1
1 thành viên Bang phái đã hoàn thành nhiệm vụ “Ngàn Dặm Thư Nhà”
2
1 thành viên Bang phái đã hoàn thành nhiệm vụ “Cơm No Áo Ấm”
2
Độ Thuần Luyện:
Có thể sử dụng để gia tăng sức mạnh và số lượng các NPC hộ vệ Bang phái.
 
Dự trữ:
Thể hiện mức độ tích trữ tài nguyên của Bang phái cho việc phát triển, có thể thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ trong Bang để gia tăng Dự trữ.
Các nhiệm vụ gia tăng Dự trữ cũng đồng thời tăng điểm Cống hiến Bang phái cho nhân vật.
 

Bang khố:

Thể hiện giá trị tiền bạc lưu giữ trong Bang phái. Bang chúng có thể thực hiện nhiệm vụ trong Bang hay đóng góp để gia tăng ngân lượng trong Bang khố.
 

Qui mô:

Chính là đẳng cấp của Bang phái. Tất cả Bang phái khi mới thành lập đều bắt đầu từ cấp 1, sau đó có thể tăng đến tối đa cấp 5.
 

Thế lực:

Thể hiện chung các chỉ số của Bang phái, ảnh hưởng bởi tất cả các chỉ số như Độ an định, Nhân khí, Nghiên cứu lực, Độ thuần luyện, Dự trữ, Bang khố, Qui mô… Bang phái có Thế lực càng cao chứng tỏ thực lực của Bang phái càng lớn.
 
Sau khi gia nhập Bang phái có thể học 1 số kỹ năng không có trong môn phái. Các kỹ năng này chủ yếu hỗ trợ khả năng chiến đấu và phòng thủ của bản thân.
 
 • Nghiên cứu kỹ năng:Bang Chủ và Phó Bang Chủ có thể thông qua Tổng quản Bang phái để chọn những kỹ năng muốn nghiên cứu để nghiên cứu cho toàn bang. Mỗi lần nghiên cứu tốn thời gian, tùy vào đẳng cấp kỹ năng. Mỗi kỹ năng có thời gian khác nhau.
  Trong cùng 1 lúc chỉ học được 1 kỹ năng. Khi Bang vừa lập, mặc định tất cả kỹ năng đều là 1.
 • Học tập kỹ năng:Những thành viên trong Bang có thể gặp Tổng quản Bang để học kỹ năng của Bang phái. (tương tự như học kỹ năng môn phái).
  Học kỹ năng Bang phái cần tiền, tiềm năng, và điểm Cống hiến Bang phái.
 • Kỹ năng cường hóa đặc biệt:Bang chủ đến Võ Giáo Đầu để mở Cường hóa kỹ năng, sau đó tất cả thành viên có thể học.
  Ngoại trừ “Dược phẩm cường hóa” chỉ đạt đến cấp 5 thì tất cả các kỹ năng cường hóa khác đều có thể lên 10 cấp.
  Tăng cấp cường hóa kỹ năng cần đến độ Thuần luyện của Bang phái. Ngoài ra học các kỹ năng khác nhau cần chi phí khác nhau
 
Cường hóa kỹ năng
Hiệu quả
Chi phí yêu cầu
CH sát thương
Tăng sát thương ngoại công
26000
CH đề kháng
Tăng ngoại kháng
35000
CH nội công
Tăng nội công
30000
CH nội kháng
Tăng nội kháng
33000
CH xạ kích
Tăng sát thương xạ kích
28000
CH bảo hộ
Tăng phòng thủ xạ kích
32000
CH thân thủ
Tăng % thân thủ
31000
CH bạo kích
Tăng % bạo kích
30000
CH Dược phẩm
Mỗi cấp tăng 4% hiệu quả và 1 giây hồi phục khi sử dụng dược phẩm
20000

 

Ngay khi lập Bang thì “Dược phẩm cường hóa” đã được mở.

 

 

 
 
 
 
 
Đầu trang