Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
Phân Loại Nhiệm Vụ > Nhận Thưởng Tu Vị
 


Võ công không phải tự nhiên thành thạo, nội lực không thể tích tụ trong một ngày. Hệ thống Tu vị hình thành giúp bạn cảm nhận rõ hơn về một thế giới võ hiệp, nơi các anh hung phải rèn luyện ngày đêm để làm nên đại nghiệp. Khi tham gia vào thế giới Chiến Quốc dù chỉ trong một phút hay một ngày nhân vật của bạn đều được tăng thêm Tu Vị.Vậy Tu Vị là gì ?I. Giới thiệu
Người chơi khi online đủ một số thời gian nhất định sẽ được tăng một cấp Tu Vị, dấu hiệu nhận biết Tu Vị được thể hiện ngay dưới hình ảnh của nhân vật trong Chiến Quốc. Cấp Tu Vị đầu tiên sẽ được tăng sau khi nhân vật tham gia trò chơi đủ 8h.

II. Lợi ích của Tu Vị
- Gia tăng năng lực cho nhân vật:
Mỗi khi thăng 1 cấp Tu Vị sẽ tự động tăng thêm 5 điểm Khí Huyết:

Ví dụ:
Tu Vị cấp 10 sẽ được gia tăng thêm 50 điểm Khí Huyết.
Tu Vị cấp 81 sẽ được gia tăng thêm 405 điểm Khí Huyết.

- Nhận các phần quà đặc biệt
Mỗi khi được thăng một cấp Tu Vị, người chơi sẽ nhận được thư tín từ Chu Vương:

“Cung hỷ đại hiệp đã đạt thêm một thành tựu mới. Ta đã chuẩn bị quà cho ngươi khi đạt đến Tu Vị cấp … này. Hãy đến nước Chu để tìm ta nhé!”

Khi đó bạn có thể đến tìm Chu Vương nước Chu (336, 222), trò chuyện với ông ta để nhận các phần thưởng bất ngờ.

- Cách nhận thưởng Tu Vị

Gặp Chu Vương, nói chuyện với ông ta và chọn: “Nhận thưởng Tu Vị” để tiến hành đổi Tu Vị.


Sau đó chọn “Nhận Quà” để đồng ý đổi điểm Tu Vị, và bạn sẽ được một phần quà ngẫu nhiên từ Chu Vương.


Khi nhận quà thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo :
 
 
Đầu trang