Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
Phân Loại Nhiệm Vụ > Nhiệm Vụ Vệ Đội Trưởng
 


Phần Thưởng Nhiệm vụ: Kinh nghiệm, Tiềm năng

Phần Thưởng Tiềm Ẩn: Không

Giới Thiệu Nhiệm Vụ:
Khi mới bước chân vào thế giới Chiến Quốc, có phải bạn không thích gì lắm việc phải đánh Gà Núi, Thỏ Hoang để có kinh nghiệm phải không?
Hãy thử sức của mình bằng nhiệm vụ của Vệ Đội Trưởng.Vệ Đội Trưởng đang ở Tân Thủ Thôn(137, 100) chờ bạn đó!

Nhiệm vụ này chủ yếu là bắt bạn tiêu diệt những tên thổ phỉ, ác tặc đe dọa trị
an của Tân Thủ Thôn, và cấp độ của chúng sẽ tương ứng với cấp độ của bạn.


Nhiêm vụ của Vệ Đội Trưởng thực hiện 10 lần là được 1 vòng, số lần hoàn thành càng cao thì phần thưởng của nhiệm vụ càng phong phú.

Chú ý: Sau khi nhận nhiệm vụ, phải hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 30 phút, nếu như trong 30 phút thổ phỉ vẫn chưa bị tiêu diệt, nó sẽ tự biến mất và nhiệm vụ sẽ thất bại.

Mẹo nhỏ:
Nhấn Alt + Q phần “Giang hồ” có hiển thị “Nhiệm vụ của Vệ Đội Trưởng” và cho bạn biết thời gian còn lại để hoàn thành nhiệm vụ.

Do thổ phỉ không phái là lũ cường đạo bình thường, nên bạn hãy kêu gọi huynh đệ lập nhóm sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn. 
 
Đầu trang