Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 


Sau khi đạt đến cấp 10, hãy mau chóng về tân thủ thôn để gặp chiêu mộ
viên của từng môn phái.
Nói chuyện với NPC Chiêu mộ của môn phái mà mình muốn gia nhập,
chọn đồng ý đi về môn phái đó để tiến hành bái sư.


Sau khi được chuyển đến môn phái, nói chuyện với NPC chưởng môn để tiến hành bái sư
Lưu ý : Phải gỡ bỏ vũ khí đang sử dụng xuống mới bái sư thành công được.Sau khi bái sư thành công, chưởng môn sẽ cấp cho bạn một món vũ khí chuyên
dùng của môn phái, hơn nữa những điểm số cơ bản của bạn cũng sẽ tăng lên
một ít sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn, luyện cấp dễ dàng hơn.


Sau khi bái sư, tiếp tục nói chuyện với NPC chưởng môn, sẽ có một số lựa chọn
cho bạn, ta chọn “Học tập kỹ năng” để bắt đầu học những chiêu thức
đặc thù của môn phái.

Sau khi chọn “Học tập kỹ năng” sẽ hiện lên những thông số về kỹ năng của bản thân, chọn kỹ năng muốn học và bấm “nâng cấp” để học kỹ năng.

- Khi nhấn “Nâng cấp” thì học kỹ năng này bạn sẽ tốn một ít
Điểm kinh nghiệm và Ngân lượng
Khi học xong, mở bảng kỹ năng (Alt + v) để kiểm tra và lấy kỹ năng ra gắn lên
ô phím tắt để sử dụng.


 
 
Đầu trang