Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 


Côn Luân
Mấy trăm năm giang hồ lưu truyền Đông có đảo Bồng Lai, Tây có Côn Luân trên đỉnh núi tại Trường thành phía Tây, đều là nơi thiên địa hòa hợp, tiên cảnh nơi nhân gian. Từ thời Khương Tử Nha phò Châu diệt Trụ, núi Côn Luân đã thu hút biết bao cao nhân đạo sĩ đến tu luyện. Cho dù vì trường sinh bất lão, thuật hô phong hoán vũ hay phép gọi Thần Long thì người luyện tiên thuật đều phải có tư chất hơn người cũng như tâm niệm kiên quyết nếu muốn thành chánh quả.

Trọng khí: Tinh thần, Mẫn Tiệp.

- Kỹ Năng Côn Luân

Môn phái:Côn Luân-Mao Sơn-Thục Sơn-Đường Môn-Cấm Vệ Quân-Vân Mộng Cốc-Đào Hoa Nguyên
 
 
 
Đầu trang
 
Đào Hoa Nguyên
24-06-2023

Cấm Vệ Quân
24-06-2023

Đường Môn
24-06-2023

Mao Sơn
24-06-2023

Thục Sơn
24-06-2023