Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 

 

Thay đổi hệ thống chiến đấu (PK)
sau ngày 19/6/2008
Sau đây là bổ sung chức năng cho hệ thống PK sau đợt bảo trì ngày 19/06/2008 này:
 
1. Ngẫu nhiên rơi 1~3 trang bị khi tử vong mà còn điểm PK cao hơn 100.

2. Nhà Ngục:
Khi điểm PK của người chơi cao hơn 1000, mà vẫn cố tình giết thêm một người mang nick màu xanh nữa thì ngay lập tức người chơi này sẽ bị chuyển đến “Nhà Ngục”, đây sẽ là khu vực cấm PK.
 
Khi bị chuyển vào Nhà Ngục, người chơi phải ở tại đây 120 phút và hệ thống sẽ thông báo về việc này cho người chơi biết.
 
Quy tắc trong Nhà Ngục:
 
Trong Nhà Ngục, người chơi không thể sử dụng bất cứ kỹ năng di chuyển hoặc các vật phẩm hỗ trợ việc đi lại như:
Đồng Tâm Khóa, Tín Vật Môn Phái, Hồi Thành Phù, Hồi Bang Phù, kỹ năng Long Du Tứ Hải v..v..
 
Trong Nhà Ngục, người chơi chỉ có thể sử dụng kênh trò chuyện Thường, ngoài ra không thể sử dụng bất kỳ kênh nào khác.
 
Sau khi trải qua 120 phút trong Nhà Ngục người chơi sẽ được chuyển ra một vị trí ngẫu nhiên tại Tru Tiên Trận 1.
 

Sau khi được trả tự do, điểm Pk vẫn giữ mức hiện tại, nếu người chơi ngoan cố giết thêm một người màu xanh sẽ lập tức bị chuyển lại về Nhà Ngục. 
Chiến đấu
24-06-2023

Cửa hàng
24-06-2023

Bảo Rương
24-06-2023

Tu Vị
24-06-2023

Bái Sư
24-06-2023

Bảo Hiểm
24-06-2023

Trồng Trọt
24-06-2023

12 Con Giáp
24-06-2023

Kết Hôn
24-06-2023