Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
Sự Kiện - Âm Linh Đại Náo!


I.Giới thiệu:

Theo như Mật Thám Chu Vương báo tin thì hiện nay thế giới Chiến Quốc vừa xuất hiện 2 tên khét tiếng tàn bạo, chúng là Âm Linh Đạo TrưởngÂm Gian Đại Tướng.

Chúng thường xuyên cướp phá tại những làng mạc, những nơi có đông dân cư. Quan phủ đã nhiều lần cử người đi truy bắt 2 tên này nhưng đều thất bại, người dân lại thêm phần lo lắng!

Chu Vương quyết định nhờ đến sự trợ giúp của các anh hùng Chiến Quốc, cùng Thất Quốc và người dân truy bắt 2 tên ác nhân.

II.Thời gian sự kiện:

Bắt đầu từ ngày 22/02/2009.

III.Hình thức sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện 2 tên: Âm Linh Đạo Trưởng (Boss thế giới) và Âm Gian Đại Tướng (Boss thường).

Thời gian cụ thể như sau:

  • Âm Linh Đạo Trưởng:
  • Xuất hiện vào lúc 20h00 ngày Thứ Năm và 15h00 ngày Chủ Nhật hàng tuần.
  • Vị trí xuất hiện: Hệ Thống sẽ thông báo
 
 
  • Âm Gian Đại Tướng:
  • Xuất hiện vào lúc 20h00 ngày Thứ Hai, Thứ TưThứ Sáu hàng tuần.
  • Vị trí xuất hiện: Hệ Thống sẽ thông báo
 
 
Hãy cùng nhau tiêu diệt 2 tên: Âm Linh Đạo Trưởng Âm Gian Đại Tướng, sẽ có nhiều phần thưởng cho các anh hùng dũng cảm!


(Thất Quốc Tổng Quản)
 
 
Đầu trang