Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 

 
 
 
DƯỢC SƯ
 
 
 
Nếu bạn muốn nếm thử trăm loại thảo dược có hương vị thế nào thì nhất định phải đến gặp Công Tượng nước Triệu, thiên hạ đồn rằng ông ta là người duy nhất tại Triệu quốc thấu hiểu hương vị của tất cả dược thảo trên thế gian.
 
Đặc điểm:
Có thể thu thập thảo dược từ thiên nhiên, sau đó tinh chế để Luyện đơn. Hoặc chỉ cần bán nguyên liệu thô cho những người chơi khác để có ngân lượng.

Học nghề:
Sau khi đạt cấp 10, bạn có thể đến gặp Công Tượng nước Triệu để học nghề.

Công cụ:
Để hái thảo dược, bạn phải mua các loại Liềm từ tiệm Tạp hóa nước Triệu.
 
 
Hao tổn:
Khi hái thảo dược sẽ không tiêu hao thể lực của nhân vật, nhưng Độ bền của Công cụ sẽ bị giảm cho dù khi thực hiện có thành công hay thất bại.
 
 
Đầu trang