Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
Phân Loại Nhiệm Vụ > Nhiệm vụ Ám Sát
 

Nhiệm Vụ ám sát

1. Chủ thuê ám sát:

Điều kiện dành cho Chủ thuê:

- Có hơn 100 điểm Thể Lực

- Số ngân lượng treo thưởng tối thiểu bằng cấp độ nhân vật muốn ám sát * 1100

- Nhân vật khi treo thưởng ám sát phải online

- Mỗi ngày chỉ có thể chọn ám sát 5 người

- Thời gian treo thưởng cố định là 168 tiếng. Quá thời gian sẽ trả tiền lại cho chủ thuê

Đăng kí ám sát:

Gặp NPC Văn Tây ở nước Chu (287,167) hoặc Tân thủ thôn (139,158)

 

Chọn lựa chọn “Tôi là chủ thuê”:

 

 

- Chọn “Tôi đến công bố nhiệm vụ”, sau đó nhập ID người chơi muốn ám sát và số tiền muốn treo thưởng.

 

 

Sau khi nhập vào sẽ xuất hiện thông báo:

 

 

 

Lưu ý: Nếu người chơi không đủ điểm Thể Lực có thể sử dụng Bát Tiên Đơn để phục hồi hoàn toàn điểm Thể Lực

 

- Chọn “Tôi đến tra tìm hiểu tình hình nhiệm vụ” để kiểm tra những nhiệm vụ ám sát mà mình đã treo thưởng.

- Chọn “Đem số tiền treo thưởng cho nhiệm vụ quá hạn” để lấy lại số tiền thưởng nếu như quá thời gian mà nhiệm vụ ám sát không được người chơi khác nhận hoặc không người chơi nào hoàn thành được.

- Chọn “Lấy về bằng chứng của kẻ ám sát” để lấy hồ sơ người chơi đã ám sát thành công, click phải vào hồ sơ sẽ hiện thông tin chi tiết về nhiệm vụ ám sát.
 

 

 

2. Sát thủ ám sát:

Điều kiện dành cho Sát thủ:

- Người chơi có thể pk khi đạt đẳng cấp 60 hoặc cao hơn mới có thể nhận nhiệm vụ ám sát

- Trong quá trình làm nhiệm vụ ám sát người chơi phải mở chế độ “tấn công” mới có thể tiêu diệt được mục tiêu (mở PK)

Đăng kí nhận nhiệm vụ ám sát:

Gặp NPC Văn Tây ở nước Chu (287,167) hoặc Tân thủ thôn (139,158)

Chọn “Tôi là sát thủ”:

 

- Chọn “Tôi đến tiếp nhận nhiệm vụ treo thưởng” sẽ xuất hiện danh sách các nhiệm vụ ám sát đang có. Sau đó chọn nhiệm vụ bạn muốn nhận.

 

 

 

Nhận nhiệm vụ thành công sẽ xuất hiện thông báo:

 

Lưu ý:

Sau khi nhận nhiệm vụ, người chơi kiểm tra trong hành trang sẽ thấy vật phẩm “Hồ Sơ Ám Sát Thích Khách”, khi click phải vào sẽ ghi thông tin chi tiết về nhân vật mình muốn ám sát đang ở tọa độ và bản đồ nào (60 giây sử dụng được 1 lần)

 

 

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt được người chơi cần ám sát, đến gặp NPC Văn Tây chọn “Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, đến nhận thưởng” để nhận phần thưởng từ người Chủ thuê.

 

 

- Nếu như người chơi muốn hủy bỏ nhiệm vụ ám sát, chọn “Tôi từ bỏ nhiệm vụ ám sát”.

 

Lưu ý:

· Nếu người chơi hủy bỏ nhiệm vụ ám sát, người chơi sẽ bị mất 1 số tiền vàng trong hành trang.

· Khi tiêu diệt mục tiêu cần ám sát sẽ không lên điểm pk.

· Có thể nhận cùng lúc nhiều nhiệm vụ ám sát khác nhau.

 

3. Danh sách xếp hạng sát thủ:

Gặp NPC Văn Tây ở nước Chu (287,167) hoặc Tân thủ thôn (139,158)

Chọn “Danh sách tra tìm thích khách” để xem bảng xếp hạng các sát thủ

 

 

(Thất Quốc Tổng Quản)

 
 
Đầu trang