Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 

Bạn có thể có các rương châu báu này bằng cách: Hoàn thành Nhiệm Vụ Môn Phái, nhiệm vụ Dự trữ Bang Phái, nhiệm vụ thứ 10 của Thiên Khu Viện, giết quái vật bình thường …
 
Các loại Bảo Hộp – Bảo Rương luôn chứa nhiều vật phẩm quí giá, các trang bị đặc biệt sẽ ngẫu nhiên tặng cho người chơi nào mở được.
 

Gồm có 2 loại:
Bảo Rương: nằm rải rác khắp nơi trong thế giới Chiến Quốc, bạn không thể mang theo mà phải có chìa khóa để mở tại chỗ. Nghề Cơ Quan có thể chế tạo các loại chìa khóa để mở các rương này.

 

Bảo Rương Chìa Khóa Thể lực tiêu hao
Thanh Đồng Bảo Rương Chìa Khóa Thanh Đồng 5
Thiết Chất Bảo Rương Chìa Khóa Bạc 5
Phiêu Lượng Bảo Rương Chìa Khóa Tinh Thiết 5
Tinh Trí Bảo Rương Chìa Khóa Vàng 5
Cổ Lão Bảo Rương Chìa Khóa Huyền Thiết 5

Bảo Hộp: gồm có Thanh Đồng Bảo Hộp, Hồng Mộc Bảo Hộp, Tử Kim Bảo Hộp. Để mở các loại Bảo Hộp này cần các loại chìa khóa đặc biệt chỉ bán trong Chiến Quốc Trân Bảo Khố.
 
Nhấn chuột vào Bảo Hộp sẽ phóng lớn nó, sau đó chỉ cần đặt đúng loại chìa vào ổ khóa sẽ có thể mở được Bảo Hộp. Khi được mở, Bảo Hộp sẽ xuất hiện 8 vật phẩm và một vòng sáng xoay ngẫu nhiên, vòng sáng dừng lại ở vật phẩm nào người chơi sẽ được nhận vật phẩm đó.
 

Chú ý:

  • Trong lúc mở Rương nếu bị tấn công sẽ bị gián đoạn việc mở khóa.
  • Mỗi lần mở rương sẽ hao tổn 1 chìa khóa, 5 điểm Thể lực và 6 giây thời gian.
  • Nếu bạn không đủ chỗ trong hành trang, vật phẩm trong bảo rương sẽ biến mất.
 
 
 
 
 
Đầu trang
 
Chiến đấu
24-06-2023

Cửa hàng
24-06-2023

Tu Vị
24-06-2023

Bái Sư
24-06-2023

Bảo Hiểm
24-06-2023

Trồng Trọt
24-06-2023

12 Con Giáp
24-06-2023

Kết Hôn
24-06-2023