Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
Phân Loại Nhiệm Vụ > Nhiệm Vụ Sứ Mệnh
 


Phần Thưởng Nhiệm vụ: 500 kinh nghiệm, 50 tiềm năng, giao vật phẩm sứ mệnh nhận thêm 100 kinh nghiệm.


Phần Thưởng Tiềm Ẩn: Ngân lượng, Dược Phẩm Đặc Biệt.


Giới Thiệu Nhiệm Vụ:
Cứ mỗi 30 phút, ở Tân Thủ Thôn, Thanh Khê, U Cốc sẽ xuất hiện một loạt nhân vật sứ mệnh và vật phẩm sứ mệnh, người chơi có thể tìm những nhân vật sứ mệnh để khiêu chiến, nếu đánh bại được những nhân vật này sẽ có điểm kinh nghiệm và tiềm năng không ít, ngoài ra, thông qua việc thu nhập vật phẩm sứ mệnh để giao cho Vệ Đội Trưởng ở Tân Thủ Thôn cũng có thể đổi được điểm kinh nghiệm.


- Gợi ý: Để dễ dàng hơn trong việc truy tìm nhân vật sứ mệnh và vật phẩm sứ mệnh ta có thể sử dụng 2 kỹ năng được cung cấp sẵn trong bảng kĩ năng cơ bản, phần truy tìm: là “Điều tra nhân vật sứ mệnh” và “Tìm sứ mệnh vật phẩm”.




Sau khi kéo kĩ năng vào ô phím tắt và sử dụng sẽ hiện ra "danh sách các nhân vật sứ mệnh" hoặc "vật phẩm sứ mệnh" hiện có.




Chọn "nhân vật sứ mệnh" hoặc "vật phẩm sứ mệnh" cần tìm sẽ có được thông tin về vị trí xuất hiện của chúng. Ta chỉ việc đi tìm và tiêu diệt chúng hoặc đem về cho Vệ Đội Trưởng là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.



 
 
Đầu trang