Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 

 
 
 
CƠ QUAN
 
 
 
Nói về binh khí trong thời Chiến Quốc không phải chỉ có Đao, Kiếm, Bổng, Thương mà còn có những cạm bẫy cũng không kém phần nổi tiếng. Nghề Cơ quan không những tạo ra được các cạm bẫy nguy hiểm, mà còn có thể tạo ra các Cơ giới Thú làm kiểng hay các Công cụ đặc biệt không thể mua từ Thương nhân. Nếu bạn có hứng thú với những vật phẩm độc đáo đó hãy đến bái Công Tượng nước Tề, làm sư phụ, vị đại danh sư này có thể truyền thụ cho bạn rất nhiều bí quyết để trở thành 1 thợ Cơ quan tài giỏi.
 
 


Đặc điểm:
Có thể chế ra Tạc Đạn, Cơ giới Thú, Công cụ cao cấp hay những vật phẩm độc đáo để giải trí.

Học nghề:
Sau khi đạt cấp 10, bạn có thể đến gặp Công Tượng nước Tề để học nghề.

Thăng cấp kỹ năng:
Đối với người chơi không có Bang hội thì kỹ năng nghề tối đa chỉ dừng ở cấp 39. Nếu muốn thăng cấp từ 40 trở lên, bạn phải vào Thiên Cơ Viện của Bang hội để thực hiện.

Công cụ:
Muốn chế tạo vật phẩm Cơ quan cần có Búa, loại Công cụ này có thể mua từ tiệm Tạp hóa ở nước Tề.
 
 


Nguyên liệu:
Cơ quan sử dụng đa số là các nguyên liệu đã qua tinh luyện từ Khoáng thạch.

Công thức:
Ngoài những Công thức có thể mua từ Công Tượng Cơ quan. Bạn có thể thực hiện Nhiệm vụ Tầm bảo, diệt Boss để có những Công thức cao cấp hơn. Tuy nhiên, các Công thức cao cấp chỉ có thể dùng được một số lần nhất định trước khi mất tác dụng.

Sản phẩm:
Các kỹ năng Cơ quan chế tạo ra rất nhiều sản phẩm trung gian trước khi hợp thành sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng. Do những vật liệu này rất tốn chỗ trong hành trang mang theo, do đó bạn nên sắp xếp và tích trữ chúng một cách hợp lý trong Nhà kho trước khi sử dụng.

Hao tổn:
Dù bạn chế tạo vật phẩm thành công hay thất bại đều bị trừ một điểm Thể lực của nhân vật và 1 điểm Độ bền của công cụ mỗi khi thực hiện.
 
 
Đầu trang