Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
Phân Loại Nhiệm Vụ > Nhiệm Vụ Vương Bộ Đầu
 


Phần Thưởng Nhiệm vụ: Kinh nghiệm, Tiềm Năng, Ngân Lượng

Phần Thưởng Tiềm Ẩn: không

Giới Thiệu Nhiệm Vụ:
Sau khi người chơi đạt cấp độ 10, có thể đến Vương Bộ Đầu ở nước Chu (313, 140)để nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này chủ yếu giúp những người mới chơi kiếm thêm ngân lượng để trang trải trên con đường hành hiệp.
Có nhiều hình thức nhiệm vụ, ví dụ: Mua cho Vương Bộ Đầu một món đồ nào đó, giáo huấn tên trộm xấu xa, tìm lại một vật phẩm bị thất lạc v…v...

Nơi làm những nhiệm vụ này thường là ở ngoài thành nước Chu, Tân Thủ Thôn, U Cốc Thanh Khê, đó là những khu vực dành cho những người mới chơi, quái vật tương đối yếu.

Nhiệm vụ của Vương Bộ Đầu thực hiện 10 lần là được 1 vòng, số lần hoàn thành
càng cao thì điểm kinh nghiệm và tiềm năng càng phong phú.

Nếu như từ chối nhiệm vụ, phải chờ 3 phút sau mới có thể nhận nhiệm vụ lại.

 
 
Đầu trang