Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 


Đào Hoa Nguyên
Ngàn năm trước từ thời Ân Chu, giang hồ chỉ biết đến Đào hoa thôn như một truyền thuyết về vùng đất bí ẩn. Lúc thiên địa bất thường của 30 năm trước, thiên thạch rớt xuống tạo một trận nổ lớn làm cho vùng Giang Nam bị ảnh hưởng, đồng thời khiến Đào hoa thôn lộ diện với thế giới bên ngoài.
 
Đào Hoa quyền pháp danh trấn thiên hạ chỉ do Tông sư lưu truyền cho đệ tử bổn môn, khi sử dụng lấy nguyên khí của nội thể lưu dẫn thành chiêu thức quyền cước, xuất chiêu có thể phá vỡ lục phủ ngũ tạng của kẻ địch dễ dàng.
 

Trọng khí: Thể chất, Cường lực, Nại Lực.

Môn phái:Côn Luân-Mao Sơn-Thục Sơn-Đường Môn-Cấm Vệ Quân-Vân Mộng Cốc-Đào Hoa Nguyên
 
 
 
Đầu trang
 
Côn Luân
24-06-2023

Cấm Vệ Quân
24-06-2023

Đường Môn
24-06-2023

Mao Sơn
24-06-2023

Thục Sơn
24-06-2023