Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 


Đại Đệ Tử đầu tiên của các môn phái là một NPC, bạn có thể gặp NPC này để tham gia bỏ phiếu hoặc ứng cử trở thành Đại Đệ Tử môn phái của mình.


 


 

Bất kì đệ tử nào trong môn phái đều được bỏ phiếu 1 lần duy nhất mỗi ngày để bình chọn. Muốn trở thành Đại Đệ Tử phải có số tiền là 500 000 và vượt qua các điều kiện sau:

  • Vòng 1:Đánh bại NPC Đại Đệ Tử.
  • Vòng 2:Đạt số điểm cao nhất do các nhân vật khác trong môn phái bầu chọn qua việc bỏ phiếu.

+ Thời gian ứng cử sẽ diễn ra từ 0:00 đến 24:00 mỗi ngày và chỉ cho phép tối đa 20 người tham gia

 

Quy luật bình chọn:
- Dưới cấp 10 và chưa vào môn phái thi không có tư cách bỏ phiếu.
- Từ cấp 10 ~ 30 khi bỏ phiếu sẽ được tính 1 điểm.
- Từ cấp 31 ~ 60 khi bỏ phiếu sẽ được tính 2 điểm.
- Từ cấp 61 ~ 90 khi bỏ phiếu sẽ được tính 3 điểm.
- Từ cấp 91 ~ 120 khi bỏ phiếu sẽ được tính 4 điểm.
- Từ cấp 121 ~ 150 khi bỏ phiếu sẽ được tính 5 điểm.

  • Kết thúc thời gian bầu chọn, người có số điểm cao nhất sẽ trở thành Đại Đệ Tử môn phái với ngoại hiệu đặc biệt. Đồng thời tên của NPC Đại Đệ Tử trong môn phái sẽ đổi thành tên nhân vật của bạn trong vòng 24h.
  • Nếu bạn đã trúng tuyển Đại Đệ Tử của ngày hôm trước và tiếp tục tham gia ứng cử Đại Đệ Tử của hôm nay thì sẽ không phải đấu với NPC nữa mà được trực tiếp vào vòng 2.

 

Điểm Cống hiến Môn phái và tặng phẩm:

Điểm Cống hiến Môn phái: Chỉ có thể có được qua việc thực hiện liên tiếp các nhiệm vụ môn phái. Ít nhất phải làm liên tục 5 nhiệm vụ môn phái mới bắt đầu nhận điểm.

- Hoàn thành 5~6 nhiệm vụ môn phái sẽ được 1 điểm Cống hiến Môn phái.
- Hoàn thành 7~8 nhiệm vụ môn phái sẽ được 2 điểm Cống hiến Môn phái.
- Hoàn thành 9~10 nhiệm vụ môn phái sẽ được 3 điểm Cống hiến Môn phái.

Đổi tặng phẩm từ điểm Cống hiến:
- Đổi 1 tấm Tàng Bảo Đồ
- Ngẫu nhiên 1 cuốn “Nhập Môn Chiêu Thức”
- Ngẫu nhiên 1 dược phẩm quý.

 

Ngoại hiệu môn phái:
Đại Đệ Tử các môn phái sẽ được nhận danh hiệu đặc biệt tương ứng với cấp độ và điểm cống hiến môn phái có được.

Cấp 1:
- Cấp độ: Từ 30 trở lên
- Điểm Cống hiến: Từ 150 điểm trở lên.
Cấp 2:
- Cấp độ: Từ 60 trở lên
- Điểm Cống hiến: Từ 300 điểm trở lên.
Cấp 3:
- Cấp độ: Từ 90 trở lên
- Điểm Cống hiến: Từ 600 điểm trở lên.
Cấp 4:
- Cấp độ: Từ 120 trở lên
- Điểm Cống hiến: Từ 1200 điểm trở lên.

 

Nhân vật Đại Sư Huynh:

 

Môn Phái Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Đào Hoa Nguyên Dẫn Lộ Tiểu Đồng Đào Viên Lực Sĩ Tiêu Dao Tán Tiên Thế Ngoại Chân Nhân
Cấm Vệ Quân Tuần Thành Tiểu Binh Cấm Quân Giáo Đầu Chấp Pháp Quân Môn Thần Uy Tướng Quân
Thục Sơn Sơn Giản Linh Đồng Giang Hồ Du Hiệp Thông Thần Đạo Giả Thiên Ngoại Phi Tiên
Côn Luân Tam Thanh Đạo Đồng Ngự Long Sứ Giả Hỏa Long Pháp Thần Thần Long Pháp Tôn
Mao Sơn Mao Sơn Tiểu Đạo Hộ Pháp Hành Giả Giáng Ma Tôn Giả Ngự Pháp Thiên Sư
Vân Mộng Cốc Dược Cốc Ngoan Hài Hồi Mệnh Thánh Thủ Quỷ Cốc Thần Y Tế Thế Y Tôn
Đường Môn Môn Tiền Thị Giả Đoạt Mệnh Thần Thủ Vô Ảnh Thần Tông Bác Thủ La Hán

Nhân vật Đại Sư Tỷ :

 

Môn Phái Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Đào Hoa nguyên Kình Hoa Sĩ Nữ Sở Sở Y Nhân Huệ Chất Lan Tâm Khuynh Quốc Khuynh Thành
Cấm Vệ Quân Truyền Lệnh Tín Sứ Cấm Quân Thị Vệ Nguyệt Quang Anh Hiệp Nữ Kiệt Anh Hào
Thục Sơn Sơn Khê Linh Ngư Bích Thiên Nữ Hiệp Hoán Thần Sứ Giả Cửu Thiên Tiên Nữ
Côn Luân Ngọc Thanh Tú Nữ Ngự Long Tiên Tử Gia Lạc Sứ Giả Phi Thiên Thánh Nữ
Mao Sơn Thái Hoa Tiểu Tiên U Lan Mỹ Nhân Khu Ma Nữ Sứ Kinh Thế Ngọc Cơ
Vân Mộng Cốc Quỷ Linh Tinh Quái Băng Tuyết Ái Nhân Tố Thủ Kỳ Tài Độ Thế Quan Âm
Đường Môn Tiểu Gia Bích Ngọc Tú Các Thiên Kim A Na Hoa Dung Chí Tôn Hồng Nhan
 
 
Đầu trang
 
Chiến đấu
24-06-2023

Cửa hàng
24-06-2023

Bảo Rương
24-06-2023

Tu Vị
24-06-2023

Bái Sư
24-06-2023

Bảo Hiểm
24-06-2023

Trồng Trọt
24-06-2023

12 Con Giáp
24-06-2023

Kết Hôn
24-06-2023