Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 Để cài đặt Chiến Quốc – Loan Thế Anh Hùng, các ban cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:Vào thư mục đã lưu bản cài đặt Chiến Quốc, chạy file Setup.exe.Bước 2:Chương trình cài đặt sẽ đưa bạn tới trang Điều Khoản Thỏa Thuận. Vui lòng đọc kỹ và click nút “Đồng Ý” để tiếp tục.

Bước 3:Nhấn “Chọn Mới” để chọn thư mục cài đặt khác. Nhấn “Cài Đặt” để đồng ý với thư mục đã chọn và bắt đầu cài.Bước 4:Chiến Quốc bắt đầu được cài vào máy của bạn. Vui lòng đợi trong ít phút.Bước 5:Quá trình cài đặt hoàn tất. Vui lòng nhấn “Kết Thúc” để khởi động Chiến Quốc. 
 
Đầu trang