Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 

 
 
 
ĐIÊU KHẮC
 
 
 
Tung hoành trên giang hồ sẽ cho bạn cơ hội sở hữu những trang bị đặc biệt (Tên của trang bị không phải màu trắng). Nếu bạn không đủ năng lực sử dụng trang bị này thì sao? Thật đáng buồn! Nếu không có thời gian mở Thương tiệm để bán hay huynh đệ của bạn cũng không thể dùng được? Thật lãng phí làm sao! Nghề Điêu khắc dùng để chế tạo Hạng liên hay để nâng cấp tính năng cho các trang bị khác. Thật tuyệt vời khi có thể biến phế phẩm thành bảo vật phải không? Hãy mau chóng tìm Công Tượng nước Sở, ông ta đang chiêu nạp truyền nhân đó!
 

Đặc điểm:

Điêu khắc bao gồm 3 kỹ năng chính mà bạn có thể sử dụng: Chế tạo Hạng liên, Phân giải trang bị, Khảm nạm trang bị.

Những điểm cần biết:
Nguyên liệu:
Nguyên liệu của Điêu khắc cần có: Ngọc Thạch, Bảo Thạch, Mộc Tài. Đa số các nguyên liệu này có được khi phân giải trang bị.

Công cụ điêu khắc: Có thể mua tại tiệm Tạp hóa nước Sở.
 
 

Thăng cấp kỹ năng:

Đối với người chơi không có Bang hội thì kỹ năng nghề tối đa chỉ dừng ở cấp 39. Nếu muốn thăng cấp từ 40 trở lên, bạn phải vào Thiên Cơ Viện của Bang hội để thực hiện.

Công thức:
Ngoài những Công thức có thể mua từ Công Tượng Rèn đúc. Bạn có thể thực hiện Nhiệm vụ Tầm bảo, diệt Boss để có những Công thức cao cấp hơn. Tuy nhiên, các Công thức cao cấp chỉ có thể dùng được một số lần nhất định trước khi mất tác dụng.

Hao tổn:
Dù bạn Phân giải trang bị, chế tạo Hạng Liên, Khảm nạm trang bị thành công hay thất bại đều bị trừ một điểm Thể lực của nhân vật.

Những kỹ năng của nghề điêu khắc:
Phân giải trang bị:
Sau khi học nghề Điêu khắc, bạn phải đến trò chuyện với ông chủ tiệm Sửa chữa và chọn [Phân giải trang bị]. Một cửa sổ nhỏ sẽ xuất hiện, đây là nơi để đặt vật phẩm sẽ phân giải.
Trang bị có thể phân giải chỉ bao gồm các loại trang phục, vũ khí, trang sức Lam Sắc và Hoàng Kim.
 
 
Đầu trang