Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 

Thuyền thuyết nói rằng "Thái Thượng Lão Quân" luyện tiên đan bằng pháp bảo "Tế Thế Hồ Lô" trong suốt mấy vạn năm. Khiến cho pháp bảo trở thành một Thượng Cổ Kỳ Vật có khả năng hấp thụ tinh hoa, gia tăng nội lực.

Phương pháp sử dụng:

-
Bất kì người chơi nào cũng có thể gửi "Hồ Lô" của mình cho người khác hoặc nhận "Hồ Lô" của người khác để tích lũy kinh nghiệm.

- Chỉ có những người chơi "đồng cấp" mới có thể trao đổi "Hồ Lô". Nếu bạn muốn ký gửi "Hồ Lô" của mình cho người chơi cấp cao hơn thì phải trả thêm "50.000 ngân lượng".

- Nếu bạn nhận "Hồ Lô" của người khác để luyện cấp thì sẽ được tăng thêm "10% điểm kinh nghiệm" khi đánh quái. "Hồ Lô" sẽ bắt đầu tích trữ kinh nghiệm cho chủ nhân của nó (Bạn sẽ không bị mất bất kì điểm kinh nghiệm nào khi luyện Hồ Lô !)

- Chủ nhân của "Hồ Lô" có thể sử dụng toàn bộ điểm kinh nghiệm trong "Hồ Lô" sau khi đã được người khác luyện đầy. Điểm kinh nghiệm này sẽ cộng thẳng vào nhân vật để thăng cấp hay học nghề , chiêu thức võ công.

- Bạn có thể kiểm tra danh sách "Hồ Lô" của những người cùng cấp, theo dõi số điểm kinh nghiệm được lưu, hay các thông tin liên quan khác … bằng cách nhấn vào biểu tượng Hồ Lô trong bảng Nhân Vật.


Biểu tượng Hồ Lô trong nhân vật.


Thông tin về Hồ Lô


Danh sách cho và nhận Hồ Lô

Lưu ý:

- "Hồ Lô" chỉ +10% kinh nghiệm cho người luyện khi nó chưa đầy mà thôi.

- Sau khi chủ nhân sử dụng hết kinh nghiệm đã lưu, "Hồ Lô" sẽ không thả ra được nữa, phải sử dụng "Tế Thế Bảo Ngọc" để mở rộng "Hồ Lô".

- Nếu số điểm kinh nghiệm có thể lưu trong "Hồ Lô" dưới 10.000, bạn sẽ không thả "Hồ Lô" ra được.

- Khi đã nhận "Hồ Lô" của người chơi khác mà thoát khỏi trò chơi, "Hồ Lô" sẽ được trả về, nếu muốn bạn phải nhận lại "Hồ Lô" trong lần đăng nhập tiếp theo.

- "Hồ Lô" cộng điểm sẽ không ảnh hưởng đến các vật phẩm tăng gấp đôi kinh nghiệm như Chiến Quốc Lệnh, Tù Và Chiến Quốc…

- Có thể sử dụng nhiều "Tế Thế Bảo Ngọc" cùng một lúc để mở rộng "Hồ Lô", việc này sẽ giúp "Hồ Lô" chứa được nhiều hơn 50.000 điểm kinh nghiệm.
 
 
Đầu trang
 
Chiến đấu
24-06-2023

Cửa hàng
24-06-2023

Bảo Rương
24-06-2023

Tu Vị
24-06-2023

Bái Sư
24-06-2023

Bảo Hiểm
24-06-2023

Trồng Trọt
24-06-2023

12 Con Giáp
24-06-2023

Kết Hôn
24-06-2023