Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
Phân Loại Nhiệm Vụ > Nhiệm Vụ Tù Và Đế Vương
 


Thế gian mênh mông, sự vật đổi dời trong chớp mắt, anh hùng đơn thương độc mã thì dù tài giỏi cách mấy cũng không thể gầy dựng được đại nghiệp, ngược lại nếu bạn cùng, huynh đệ, sư phụ hoặc nương tử của mình đồng tâm hợp lực, chung một chí hướng, chung một bang hội, thì việc xưng bá thiên hạ chắc chắn sẽ không quá xa tầm tay. Như vậy tạo lập bang hội thực sự rất quan trọng, tuy nhiên muốn lập bang cần phải có “Tù Và Đế Vương”, vật phẩm này phải thực hiện một chuỗi nhiệm vụ mới có được, bài viết sau sẽ hướng dẫn mọi người từng bước thực hiện những nhiệm vụ ấy để có “Tù Và Đế Vương”.

Đầu tiên bạn phải chắc chắn rằng bạn phải đạt đủ cấp 40, sau đó đến gặp Thần Tiên Gia Gia tại Nước Chu (290, 177) để nhận nhiệm vụ đầu tiên “Truyền Thuyết Của Kiến Bang”.Nhiệm vu này yêu cầu bạn tìm gặp Lý Ẩn Sĩ để hỏi cách chế tạo "Tù Và Đế Vương”.

Có thể tìm Lý Ẩn Sĩ tại Hải Tân 1 (174, 198), bạn có thể về Tân Thủ Thôn để gặp Tân Thủ Tiên Cô nhờ cô ấy chuyển bạn đến khu vực luyện cấp từ cấp 41 – cấp 50, Hải Tân 1 thuộc một trong những bản đồ của khu vực này.


Sau khi gặp Lý Ẩn Sĩ và hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, bạn sẽ được giao nhiệm vụ “Thẻ Tre Bị Mất”. Nhiệm vụ này yêu cầu bạn tới Đông Hải Đảo để tiêu diệt Tiêu Trụ (220, 160), thu hồi thẻ tre ghi phương pháp chế tác Tù Và về cho Lý Ẩn Sĩ.


Có thể tới Đông Hải Đảo thông qua Tân Thủ Tiên Cô, khu vực luyện cấp từ cấp 41 – cấp 50


Sau khi Tiêu Diệt Tiêu Trụ, quay về gặp Lý Ẩn Sĩ để hoàn thành nhiệm vụ “Thẻ Tre Bị Mất”.

Và tiếp tục nhận nhiệm vụ “Sừng Trâu Vàng”, nhiệm vụ yêu cầu bạn tới Kênh Trịnh Quốc tìm về 3 Sừng Trâu Vàngđể làm nguyên liệu chế tạo Tù Và.Tiếp tục gặp Tân Thủ Tiên Cô để tới được Kênh Trịnh Quốc (khu vực luyện cấp từ cấp 41 – cấp 50), tiêu diệt quái vật để nhận được “Rương Chứa Sừng Trâu Vàng”


Khi kiếm đủ 3 Rương Chứa Sừng Trâu Vàng, bạn quay về gặp Lý Ẩn Sĩ để hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc này Lý Ẩn Sĩ đã chế tạo thành công Tù Và cho bạn rồi, nhưng muốn thành Tù Và Đế Vương thì phải qua một công đoạn nữa, đó là chạm khắc. Việc chạm khắc này phải nhờ đến Công Tượng trong hoàng cung mới có thể làm được.

Do đó mục tiêu của nhiệm vụ kế tiếp: “Thỉnh Cầu Vua Giúp Đỡ” là nhờ Đại Vương giao Tù Và cho Công Tượng chạm khắc thành Tù Và Đế Vương.Để hoàn thành nhiệm vu này, hãy tới quốc gia của bạn, nếu như bạn chưa có quốc gia nào cả thì hãy chọn cho mình một quốc gia và gặp NPC Hộ Tịch Quan để gia nhập quốc gia đó nhé.


Gặp Đại Vương và thỉnh cầu ông ta giúp bạn. Lúc này bạn chỉ cần giao 1.000.000 lượng để Công Tượng mua nguyên liệu và chờ 24 giờ sau là có thể nhận được Tù Và Đế Vương rồi.
 
 
Đầu trang