Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
Phân Loại Nhiệm Vụ > Nhiệm Vụ Hoàng Kim Cấm Vệ
 


Giới hiệu:
Gần đây Vệ Đội Trưởng của Tân Thủ Thôn mắc chứng bệnh hoang tưởng gián tiếp, mỗi lần phát bệnh, Vệ Đội Trưởng tưởng tượng bản thân mình là Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ cả người toàn là vàng, nhưng Hoàng Kim Thánh Y lại bị tên cướp trong Tân Thủ Thôn cướp đi, Vệ Đội Trưởng mất Hoàng Kim Thánh Y thì không thể biến thân thành Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ được, mất hết siêu năng lực, cũng mất đi năng lực bảo vệ người dân trong thôn, mỗi lần nghĩ đến điều này thì Vệ Đội Trưởng đều đau đầu, bạn có thể giúp đỡ Vệ Đội Trưởng tìm về Hoàng Kim Thánh Y mà ông ta mong ước bấy lâu nay không?

Nội Dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện có thể tìm Vệ Đội Trưởng của Tân Thủ Thôn tiếp nhận nhiệm vụ “Hoàng Kim Thánh Y”, giết chết quái vật nhiệm vụ để đoạt lấy vật phẩm “Hoàng Kim Thánh Y”, sau khi hoàn thành tìm Vệ Đội Trưởng giao nhiệm vụ để nhận được khen thưởng. Nếu như tích lũy một số lần nhất định, người chơi có thể đổi lấy các danh hiệu đặc biệt.


Quy Tắc:
Thời gian tiếp nhận nhiệm vụ chỉ trong 2 phút kể từ lúc bắt đầu, nếu quá 2 phút thì sẽ không thể nhận nhiệm vụ.

Thời gian hoàn thành nhiệm vụ chỉ có 10 phút, nếu quá 10 phút mà vẫn chưa hoàn thành thì nhiệm vụ xem như thất bại.

Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ chỉ nhận được 1 điểm tích lũy, điểm tích lũy có thể đổi lấy danh hiệu đặc biệt.

Khi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được số điểm gấp 30 lần số điểm kinh nghiệm bình thường của nhiệm vụ Vệ Đội Trưởng.

Người chơi hãy để trống một vài ô trong hành trang của mình, để tránh tình trạng không nhận được Hoàng Kim Thánh Y.

Điểm tích lũy và danh hiệu có được:

Điểm Tích Lũy

Đổi danh hiệu

5 Điểm

Thanh Đồng Thánh Đấu Sĩ

10 Điểm

Bạch Ngân Thánh Đấu Sĩ

50 Điểm

Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ

100 Điểm

Ám Hắc Thánh Đấu SĩDanh hiệu có thể đổi tại NPC Thiên Sứ Trao Đổi (148, 127 Tân Thủ Thôn)

Thời gian diễn ra sự kiện: Từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần vào các giờ sau.

9: 00
11: 00
13: 00
15: 00
17: 00
19: 00
21: 00
23: 00

Lưu ý:
Nhiệm vụ này người chơi chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất trong thời điểm diễn ra sự kiện. VD: Lúc 9:00 chỉ nhận được một lần, 11:00 nhận được một lần, như vậy tối đa người chơi chỉ nhận được 8 nhiệm vu trong một ngày.

Thời gian tiếp nhận nhiệm vụ chỉ trong 2 phút kể từ lúc bắt đầu, nếu quá 2 phút thì sẽ không thể nhận nhiệm vụ

5 phút trước khi diễn ra sự kiện, hệ thống sẽ thông báo:
Vệ Đội Trưởng đã bắt đầu mơ mộng mình là Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ, hãy nhanh chân đến đó xem có thể giúp hắn được chuyện gì không!

Khi sự kiện bắt đầu, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo:
Vệ Đội Trưởng bắt đầu đi tìm Hoàng Kim Thánh Y rồi, hãy nhanh chân đi giúp hắn!

Miêu tả nhiệm vụ:

- Tên nhiệm vụ: Hoàng Kim Thánh Y

- Mục đích nhiệm vụ: Tiêu giệt Thổ Phỉ ‘…..’ ở “….” (x, y) , lấy về Hoàng Kim Thánh Y.

- Hoàng Kim Thánh Y: 0/1 (Thời gian: 10 Phút)

- Người hoàn thành nhiệm vụ: Vệ Đội Trưởng Tân Thủ Thôn

- Miêu tả nhiệm vụ: Vệ Đội Trưởng muốn trở thành Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ vô địch, mỗi lần đến thời gian này, ý nghĩ của hắn càng mãnh liệt, hắn không còn nói lắp nữa, hông hết đau, lưng hết đau, đùi cũng không còn bong gân, chạy một hơi có thể lên lầu 5, nghe nói mặc Hoàng Kim Thánh Y có thể hóa thân thành Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ, bọn thổ phỉ đó dường như đang sở hữu Hoàng Kim Thánh Y, ngươi hãy đánh bại chúng, có lẽ vì muốn sống chúng sẽ giao Hoàng Kim Thánh Y cho ngươi.

Nhiệm vụ này yêu cầu người chơi hoàn thành một mình, không nên nhận nhiệm vụ khi đang trong nhóm, khi người chơi có nhóm và nhận nhiệm vụ Vệ Đội Trưởng sẽ nói:

Ta chỉ muốn một mình ngươi biết chuyện này thôi, ngươi hãy đến gặp riêng ta nhé!

Thời gian chỉ bắt đầu tính khi người chơi nhận nhiệm vụ thành công, nhiệm vụ phải hoàn thành trong 10 phút, khi quá thời gian, nhiệm vụ sẽ thất bại, người chơi chỉ còn cách hủy bỏ nhiệm vụ, không thể nào nhận mới lại được.

Nơi xuất hiện của Thổ Phỉ giống với nhiệm vụ Vệ Đội Trưởng, cấp độ của Thổ Phỉ bằng với cấp độ người chơi khi nhận nhiệm vụ.

Thổ Phỉ chỉ có thể bị một người chơi duy nhất tấn công (Thổ Phỉ của ai người đó tiêu diệt), nếu như bị người chơi khác tấn công, sẽ xuất hiện câu nói:

“Ngươi không nhìn thấy Ta, Ngươi không nhìn thấy Ta.”

Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, người chơi được một điểm tích lũy, sử dụng điểm tích lũy để đổi Danh Hiệu ở Thiên Sứ Trao Đổi, khi số điểm tích lũy của người chơi là 5, 10, 50, 100, Chiến Quốc sẽ phát thư cho người chơi:

“Nhiệm vụ Hoàng Kim Thánh Y của bạn đã đạt đến số điểm nhất định, có thể đến gặp Thiên Sứ Trao Đổi để tiến hành đổi danh hiệu.”

 
 
Đầu trang