Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
 
Võ công không phải tự nhiên thành thạo, nội lực không thể tích tụ trong một ngày.
 
Hệ thống Tu Vị được hình thành giúp bạn cảm nhận rõ hơn về một thế giới võ hiệp, nơi các anh hùng phải rèn luyện ngày đêm để gầy dựng đại nghiệp.
 
Khi tham gia vào thế giới Chiến Quốc dù chỉ trong một phút hay một ngày, nhân vật của bạn đều được tăng thêm Tu Vị. Vậy Tu Vị là gì?
 
Giới thiệu
Người chơi khi online đủ một số thời gian nhất định sẽ được tăng một cấp Tu Vị, dấu hiệu nhận biết Tu Vị được thể hiện ngay dưới hình ảnh của nhân vật trong Chiến Quốc.
 
 
Cấp Tu Vị đầu tiên sẽ được tăng sau khi nhân vật tham gia trò chơi đủ 8h. Các cấp Tu Vị sau sẽ được tính:
 
<Thời gian tăng Tu Vị> (giờ) = 8 + ( 2 x <Đẳng cấp Tu Vị hiện tại>)
 
Ví dụ:
Cấp Tu Vị hiện tại của bạn là 10, vậy bạn cần online đủ thời gian: 8 + (2 x 10) = 28 tiếng để tăng lên cấp Tu Vị mới.
 
Ý nghĩa các cấp Tu Vị:
Đại diện 1 cấp Tu Vị ; Biểu tượng thể hiện:
Đại diện 3 cấp Tu Vị ;Biểu tượng thể hiện:
Đại diện 9 cấp Tu Vị ;Biểu tượng thể hiện:
Đại diện 27 cấp Tu Vị ;Biểu tượng thể hiện:
 
Ví dụ:
Cấp Tu Vị của bạn là 23, bên dưới hình nhân vật sẽ hiện ra:
Cấp Tu Vị của bạn là 66, bên dưới hình nhân vật sẽ hiện ra:
 
Bạn có thể xem Tu Vị của người chơi khác bằng cách nhấn chuột phải vào họ, bên dưới hình nhân vật của họ sẽ thể hiện điểm Tu Vị hiện tại.
 
Hiện giờ, mỗi người chơi tối đa chỉ có thể đạt 3 hình , tương ứng với 81 cấp Tu Vị mà thôi.
 
Lợi ích của Tu Vị:
+ Gia tăng năng lực cho nhân vật:
Mỗi khi thăng 1 cấp Tu Vị sẽ tự động tăng thêm 5 điểm Khí Huyết:
 
Ví dụ:
Tu Vị cấp 10 sẽ được gia tăng thêm 50 điểm Khí Huyết.
Tu Vị cấp 81 sẽ được gia tăng thêm 405 điểm Khí Huyết.
 
+ Nhận các phần quà đặc biệt
Mỗi khi được thăng một cấp Tu Vị, người chơi sẽ nhận được thư tín từ Chu Vương:
 
“Cung hỷ đại hiệp đã đạt thêm một thành tựu mới. Ta đã chuẩn bị quà cho ngươi khi đạt đến Tu Vị cấp … này. Hãy đến nước Chu để tìm ta nhé!”
 
Khi đó bạn có thể đến tìm Chu Vương nước Chu (336, 222), trò chuyện với ông ta để nhận các phần thưởng bất ngờ.
 
+ Lưu ý:
  • Bạn chỉ có thể nhận quà một lần duy nhất mỗi khi được tăng cấp Tu Vị.
  • Nếu bạn tăng 2 cấp Tu Vị mới đến lãnh thưởng cũng chỉ nhận được 1 phần quà duy nhất mà thôi.
  • Khi bạn đạt các cấp Tu Vị 27, 54, 81, Chu Vương sẽ tự động thông báo trên toàn thế giới Chiến Quốc để mọi người cùng chúc mừng bạn.
  •  
Vì du:
Tu Vị của bạn hiện tại là 8, sau khi tăng Tu Vị lên 9 bạn vẫn không đến nhận quà mà đợi Tu Vị lên 10 mới đến thì Chu Vương chỉ trao 1 phần thưởng duy nhất cho Tu Vị cấp 10 của bạn mà thôi.
 
Tặng phẩm Tu Vị
Tặng phẩm Tu Vị có 4 cấp: Sơ Cấp, Trung Cấp, Cao CấpĐặc Biệt. Khi tăng cấp Tu Vị, Chu Vương sẽ phát cho bạn 1 phần quà duy nhất phụ thuộc vào cấp Tu Vị và ngẫu nhiên trong các loại quà A và B (trong 2 loại quà A, B cũng chia thành nhiều bậc với giá trị khác nhau).
 
Sơ Cấp
Loại A
Loại B
1 Túi Càn Khôn
1 Phong Ấn Chiến Quốc Lệnh
1 Sách Nhập Môn Chiêu Thức ngẫu nhiên
1 Tặng phẩm ngẫu nhiên
1 Sơ Cấp Nội Công
1 Sơ Cấp Ngoại Công
100 000 Exp
80 000 Exp
60 000 Exp.
1 Ngọc Linh Dịch.
 
Trung Cấp

Loại A
Loại B
1 Trang phục Lục Kim cấp 50 ngẫu nhiên
1 Trang phục Lục Kim cấp 60 ngẫu nhiên
1 Yêu Đới Hoàng Kim cấp 50 ngẫu nhiên
1 Công thức Lục Kim cấp 50 ngẫu nhiên
1 Công thức Lục Kim cấp 60 ngẫu nhiên
1 Dược phẩm cao cấp ngẫu nhiên
1 Tinh Thạch cấp 1 ngẫu nhiên
1 Kỹ năng cơ bản của Bảo Thú
1 Tàng Bảo Đồ ngẫu nhiên
1 Tử Sâm Đơn
1 Ngọc Linh Dịch
1 Sơ Cấp Nội Công
1 Sơ Cấp Ngoại Công
200 000 Exp
250 000 Exp
300 000 Exp
1 Ngọc Linh Dịch
1 Chiến Quốc Lệnh
1 Phục Sinh Đơn
1 Tế Thế Bảo Ngọc
 
Cao Cấp

Loại A
Loại B
1 Trang phục Lục Kim cấp 70 ngẫu nhiên
1 Trang phục Lục Kim cấp 80 ngẫu nhiên
1 Trang phục Lục Kim cấp 90 ngẫu nhiên
1 Vũ khí Lục Kim cấp 70 ngẫu nhiên
1 Vũ khí Lục Kim cấp 80 ngẫu nhiên
1 Mão Hoàng Kim cấp 70 ngẫu nhiên
1 Công thức Lục Kim cấp 70 ngẫu nhiên
1 Công thức Lục Kim cấp 80 ngẫu nhiên
1 Túi Càn Khôn
1 Phong Ấn Chiến Quốc Lệnh
1 Sách Nhập Môn Chiêu Thức ngẫu nhiên
1 Tặng phẩm ngẫu nhiên
1 Dược phẩm cao cấp ngẫu nhiên
1 Tinh Thạch cấp 1 ngẫu nhiên
1 Kỹ năng cơ bản của Bảo Thú
1 Tàng Bảo Đồ ngẫu nhiên
1 Tử Sâm Đơn
1 Ngọc Linh Dịch
1 Sơ Cấp Nội Công
1 Sơ Cấp Ngoại Công
600 000 Exp
700 000 Exp
800 000 Exp
1 Ngọc Linh Dịch
1 Chiến Quốc Lệnh
1 Phục Sinh Đơn
1 Tế Thế Bảo Ngọc
1 Tẩy điểm Hoàn
 
Đặc Biệt

Loại A
Loại B
1 Trang phục Lục Kim cấp 100 ngẫu nhiên
1 Trang phục Lục Kim cấp 110 ngẫu nhiên
1 Trang phục Lục Kim cấp 120 ngẫu nhiên
1 Vũ khí Lục Kim cấp 100 ngẫu nhiên
1 Vũ khí Lục Kim cấp 110 ngẫu nhiên
1 Vũ khí Hoàng Kim cấp 100 ngẫu nhiên
1 Giày Hoàng Kim cấp 100 ngẫu nhiên
1 Công thức Lục Kim cấp 100 ngẫu nhiên
1 Công thức Lục Kim cấp 110 ngẫu nhiên
1 Công thức Lục Kim cấp 120 ngẫu nhiên
1 Túi Càn Khôn
1 Phong Ấn Chiến Quốc Lệnh
1 Sách Nhập Môn Chiêu Thức ngẫu nhiên
1 Tặng phẩm ngẫu nhiên
1 Dược phẩm cao cấp ngẫu nhiên
1 Tinh Thạch cấp 1 ngẫu nhiên
1 Kỹ năng cơ bản của Bảo Thú
1 Tàng Bảo Đồ ngẫu nhiên
1 Tử Sâm Đơn
1 Ngọc Linh Dịch
1 Sơ Cấp Nội Công
1 Sơ Cấp Ngoại Công
1 000 000 Exp
1 100 000 Exp
1 200 000 Exp
1 Ngọc Linh Dịch
1 Chiến Quốc Lệnh
1 Phục Sinh Đơn
1 Tế Thế Bảo Ngọc
1 Tẩy điểm Hoàn

 

 
 
 
 
 
Đầu trang
 
Chiến đấu
24-06-2023

Cửa hàng
24-06-2023

Bảo Rương
24-06-2023

Bái Sư
24-06-2023

Bảo Hiểm
24-06-2023

Trồng Trọt
24-06-2023

12 Con Giáp
24-06-2023

Kết Hôn
24-06-2023