Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
 
Thần Binh Chi Khí Cấp 75


I. Bối cảnh câu chuyện:
Từ sau khi Tả Khâu Minh mở Phong Yêu Kính, dũng sĩ các nơi kéo nhau vào để đánh dẹp yêu quái, có 1 dũng sĩ họ Triệu ngẫu nhiên nhặt được 1 thanh kiếm. Thanh kiếm này tuy cũ, thân kiếm sứt mẻ nhiều chỗ nhưng vẫn thấy phảng phất 1 khí chất mạnh mẽ. Hiển nhiên không phải là một vật bình thường, qua sự giám định của Tả Khâu Minh, thanh kiếm đó quả nhiên là thanh kiếm mà Thái Thượng Ngọc Thần Đạo Quân sử dụng khi xưa, nó có tên là Kiếm Tàn Hài, và còn phát hiện rằng thì ra trong Phong Yêu Kính còn chứa đựng nhiều mảnh vụn của 6 loại vũ khí lớn. Chỉ cần thu thập các mảnh vụn này lại và tìm kiếm thêm 1 số nguyên vật liệu cần thiết trong Phong Yêu Kính thì Tả Khâu Minh có thể làm cho 6 loại vũ khí đó xuất hiện trở lại trên giang hồ.

 

II. Giải thích thuộc tính và thông tin của 6 loại vũ khí:
Trong game sẽ xuất hiện thêm 6 loại vũ khí có thuộc tính đặc biệt ưu việt. Người chơi có thể thông qua 1 số cách để có được những loại vũ khí này. 6 loại đó lần lượt là (6 loại vũ khí đều vũ khí Tử Kim)

 

1. Tên gọi: Thiên Tôn Bảo Đao
Thuộc tính:

 

 

Thiên Tôn Bảo Đao
(khóa sau khi nhặt)
[Vũ khí]trang bị “Đao pháp”
Yêu cầu trang bị: cấp 75
Môn phái sử dụng thích hợp: Thục Sơn
Độ bền: 140/140
Tấn công: +320
Khí huyết tối đa: +50
Tỷ lệ trúng: +1%
Tỷ lệ tránh né: +1%
Hiệu quả của trang bị: khi tấn công mục tiêu có 1 tỷ lệ nhất định sản sinh ra 200 điểm sát thương ngoại công vượt mức đối với mục tiêu
Giá bán: 10000
“Vật sưu tầm của Bảo khố thiên cung”

 

 

2. Tên gọi: Bích Hỏa Hàn Nguyệt Hoàn
Thuộc tính:

 

 

Bích Hỏa Hàn Nguyệt Hoàn
(khóa sau khi nhặt)
[Vũ khí]trang bị “Ám khí”
Yêu cầu trang bị: cấp 75
Môn phái sử dụng thích hợp: Đường Môn
Độ bền: 140/140
Tấn công: +305
Phòng thủ: +20
Phòng thủ pháp thuật: +50
Tỷ lệ trúng: +1%
Tỷ lệ tránh né: +1%
Hiệu quả của trang bị:
Nâng cao 100 điểm sát thương
Giá bán: 10000
“Là bảo vật của người ám sát, giết người mà không để lại dấu vết”

 

 

3. Tên gọi: Ngọc Thần Bảo Kiếm
Thuộc tính:

 

 

Ngọc Thần Bảo Kiếm
(khóa sau khi nhặt)
[Vũ khí] trang bị “Kiếm pháp”
Yêu cầu trang bị: cấp 75
Môn phái sử dụng thích hợp: Thục Sơn, Mao Sơn, Côn Luân, Vân Mộng Cốc
Độ bền: 140/140
Tấn công: +190
Tấn công pháp thuật: +380
Phòng thủ: +15
Khí huyết tối đa: +50
Tỷ lệ bộc kích: +1%
Tỷ lệ tránh né: +1%
Hiệu quả trang bị: gia tăng hiệu quả sát thương và hiệu quả chữa trị, nhiều nhất 50 điểm
Giá bán: 10000
“Bảo kiếm pháp thuật mà Thái Thượng Ngọc Thần Đạo quân đã dùng”

 

 

4. Tên gọi: Chân Quân Xí Diệm Thương
Thuộc tính:

 

 

Chân Quân Xí Diệm Thương
(khóa sau khi nhặt)
[Vũ khí] trang bị “Thương pháp”
Yêu cầu trang bị: cấp 75
Môn phái sử dụng thích hợp: Cấm Vệ Quân
Độ bền: 140/140
Tấn công: +328
Phòng thủ: +20
Khí huyết tối đa: +50
Tỷ lệ trúng: +1%
Tỷ lệ tránh né: +1%
Hiệu quả của trang bị: khi tấn công sinh ra hiệu quả phá giáp trên mục tiêu với một tỷ lệ nhất định
Giá bán: 10000
“Là thần binh của Nhị Lang Chân Quân, thân của thương nóng như lửa đốt”

 

 

5. Tên gọi: Càn Khôn Vô Cấp Côn
Thuộc tính:

 

 

Càn Khôn Vô Cấp Côn
(khóa sau khi nhặt)
[Vũ khí] trang bị “Côn pháp”
Yêu cầu trang bị: cấp 75
Môn phái sử dụng thích hợp: Cấm Vệ Quân
Độ bền: 140/140
Tấn công: +327
Phòng thủ: +20
Khí huyết tối đa: +50
Tỷ lệ bộc kích: +1%
Tỷ lệ tránh né: +1%
Hiệu quả của trang bị: khiến cho mục tiêu bị tấn công bị choáng trong 2 giây với 1 tỷ lệ nhất định
Giá bán: 10000
“Bảo vật của Mặc gia, khi vung lên thì có thể xoay chuyển đất trời”

 

 

6. Tên gọi: Anh Kiệt Quyền Nhẫn
Thuộc tính:

 

 

Anh Kiệt Quyền Nhẫn
(khóa sau khi nhặt)
[Vũ khí] trang bị [vũ khí] “Quyền pháp”
Yêu cầu trang bị: cấp 75
Môn phái sử dụng thích hợp: Đào Hoa Nguyên
Độ bền: 140/140
Tấn công: +305
Phòng thủ: +20
Phòng thủ pháp thuật: +50
Tỷ lệ trúng: +1%
Tỷ lệ tránh né: +1%
Hiệu quả của trang bị: khi bị tấn công sẽ mang đến Linh khí giáp cho bản thân với 1 tỷ lệ nhất định
Giá bán: 10000
“Vũ khí của các vị anh hùng hào kiệt còn lưu truyền cho đến nay”

 

 

6 loại vũ khí trên đều bị khóa sau khi nhặt. Khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ và nhận được vũ khí thì vũ khí càng khóa chặt trên mình của người chơi. 6 loại vũ khí này không thể giao dịch, bày bán, cho tặng. Nhưng có thể vứt bỏ và bán vào cửa hàng.

 

III. Cách nhận được Vũ Khí:
- Tất cả vũ khí đều là phần thưởng nhiệm vụ, thông qua việc hoàn thành những nhiệm vụ chỉ định

- Bạn đến gặp NPC Tả Minh Khâu Chu Quốc để nhận nhiệm vụ “Đúc Lại Lục Đại Vũ Khí”
- Sau đó chọn loại vũ khí mình muốn đúc lại
- Tả Khâu Minh sẽ cho bạn biết cần tìm những vật liệu gì để hoàn thành nhiệm vụ
- Sau khi thu thập đầy đủ vật liệu theo điều kiện của Nhiệm Vụ, người chơi đến Tả Minh Khâu để nhận phần thưởng

- 6 nhiệm vụ đều có thể nhận cùng 1 lượt và có thể lặp đi lặp lại để nhận được phần thưởng vũ khí.

- Các vật phẩm cần thiết cho nhiệm vụ:
 
Tên Vũ Khí
Vật Liệu 1
Vật Liệu 2
Vật Liệu 3
Vật liệu 4
Ngọc Thần Bảo Kiếm
Ngọc Kiếm
Lỗ Ban Bảo Thạch x 30
Can Tương Bảo Thạch x 20
Âu Dã Bảo Thạch x 20
Thiên Tôn Bảo Đao
Kim Đao
Lỗ Ban Bảo Thạch x 30
Can Tương Bảo Thạch x 20
Âu Dã Bảo Thạch x 20
Chân Quân Xí Diệm Thương
Xích Anh Thương
Lỗ Ban Bảo Thạch x 30
Can Tương Bảo Thạch x 20
Âu Dã Bảo Thạch x 20
Càn Khôn Vô Cấp Côn
Cổ Phương Côn
Lỗ Ban Bảo Thạch x 30
Can Tương Bảo Thạch x 20
Âu Dã Bảo Thạch x 20
Vòng Bích Hỏa Hàn Nguyệt
Nguyệt Hoàn
Lỗ Ban Bảo Thạch x 30
Can Tương Bảo Thạch x 20
Âu Dã Bảo Thạch x 20
Anh Kiệt Quyền Nhẫn
Thạch Điêu Quyền Nhẫn
Lỗ Ban Bảo Thạch x 30
Can Tương Bảo Thạch x 20
Âu Dã Bảo Thạch x 20

 

IV. Hướng dẫn thu thập những vật liệu cần thiết
- Ngọc Kiếm, Kim Đao, Xích Anh Thương, Cổ Phương Côn, Nguyệt Hoàn, Thạch Điêu Quyền Nhẫn là những vật phẩm rơi ra từ Tiểu BOSS trong Phong Yêu Kính, các xác suất nhất định, rơi ngẫu nhiên 1 vật

 

 

Ngọc Kiếm
[Vũ khí] Trang bị “Kiếm Pháp”
Yêu cầu trang bị: Cấp 75
Độ bền: 10/10
Tiến công: +10
Giá bán: 2000
“Kiếm ngọc huyền bí, dường như có ẩn chứa bí mật nào đó”

 

 

 

Kim Đao
[Vũ khí] Trang bị “Đao Pháp”
Yêu cầu trang bị: Cấp 75
Độ bền: 10/10
Tiến công: +10
Giá bán: 2000
“Kim đao huyền bí, dường như có ẩn chứa bí mật nào đó”

 

 

 

Xích Anh Thương
[Vũ khí] Trang bị “Thương pháp”
Yêu cầu trang bị: Cấp 75
Độ bền: 10/10
Tiến công: +10
Giá bán: 2000
“Thương Xích Anh huyền bí, dường như có ẩn chứa bí mật nào đó”

 

 

 

Cổ Phương Côn
[Vũ khí] Trang bị “Côn pháp”
Yêu cầu trang bị: Cấp 75
Độ bền: 10/10
Tiến công: +10
Giá bán: 2000
“Côn Cổ Phương huyền bí, dường như có ẩn chứa bí mật nào đó”

 

 

 

Nguyệt Hoàn
[Vũ khí] Trang bị “Ám khí”
Yêu cầu trang bị: Cấp 75
Độ bền: 10/10
Tiến công: +10
Giá bán: 2000
“Ám Khí huyền bí, dường như có ẩn chứa bí mật nào đó”

 

 

 

Thạch Điêu Quyền Nhẫn
[Vũ khí] Trang bị “Quyền pháp”
Yêu cầu trang bị: Cấp 75
Độ bền: 10/10
Tiến công: +10
Giá bán: 2000
“Quyền Nhẫn huyền bí, dường như có ẩn chứa bí mật nào đó”

 

 
- Lỗ Ban Bảo Thạch có thể mua được ở Trân Bảo Khố.
- Can Tương Bảo thạch rơi từ các BOSS và quái vật của Phong Yêu Kính, có xác suất rớt nhất định.
- Âu Dã Bảo Thạch rơi ra từ BOSS ẩn tàng trong Phong Yêu Kính
 
 
(Thất Quốc Tổng Quản)
 
 
Đầu trang