Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc
Phân Loại Nhiệm Vụ > Nhiệm Vụ Danh Vọng Quốc Gia
 
Nhiệm Vụ Danh Vọng Quốc Gia


Các bằng hữu có thể nhận nhiệm vụ Danh Vọng Quốc Gia tại Tổng Quản ở 7 nước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng một số điểm Danh Vọng nhất định, số lần hoàn thành nhiệm vụ càng cao thì điểm Danh Vọng thưởng sẽ càng nhiều. Tích lũy Danh Vọng để có được danh hiệu cao quý và từ những danh hiệu này các bằng hữu có thể mua được những vật phẩm đáng giá như: Đá Tương Uyên, Đá Càn Khôn, Thú Cưỡi và các loại Pháp Bảo điểm Danh Vọng.

Chú ý:

- Mỗi ngày có thể thực hiện 350 nhiệm vụ Danh Vọng (50 nhiệm vụ/mỗi một nước x 7 nước)
- Hoàn thành 50 nhiệm vụ của nước nào sẽ không thể nhận thêm nhiệm vụ Danh Vọng của nước đó nữa.
- Phải hoàn thành nhiệm vụ Danh Vọng mới có thể nhận nhiệm vụ Danh Vọng tiếp theo.
- Không thể nhận đồng thời nhận nhiệm vụ Danh Vọng ở các quốc gia khác.
- Khi người chơi từ chối nhiệm vụ thì số chu kỳ nhiệm vụ sẽ bắt đầu từ 0 nhưng không làm thay đổi số tổng nhiệm vụ Danh Vọng của người chơi.

A. Chức Quan và Danh Vọng cần thiết.

+ Cấp 1: Đại Phu, cần 10.000 điểm Danh Vọng Quốc Gia
+ Cấp 2: Thượng Khanh, cần 20.000 điểm Danh Vọng Quốc Gia.
+ Cấp 3: Thừa Tướng, cần 40.000 điểm Danh Vọng Quốc Gia.

Ví Dụ: Cần 20.000 điểm Danh Vọng nước Tần để trở thành Tần Quốc Thượng Khanh.

B. Vật Phẩm Danh Vọng

-Cấp thứ 1: Đại Phu
-Có thể mua: Thủy Linh Thạch, Phong Linh Thạch , Ảnh Linh Thạch, Mộc Linh Thạch, Công thức Lam Kim ngẫu nhiên cấp 50 - 60


-Cấp thứ 2: Thượng Khanh
-Có thể mua: Nhật Linh Thạch, Nguyệt Linh Thạch, Kim Linh Thạch, Thú Cưỡi (30 ngày sử dụng), Công thức Lam Kim ngẫu nhiên cấp 70 - 80

-Cấp thứ 2: Thừa Tướng
-Có thể mua: Hỏa Linh Thạch, Thổ Linh Thạch, Ảnh Linh Thạch, Pháp Bảo, Công thức Lam Kim ngẫu nhiên cấp 90 - 100, Đá Can Tương, Đá Âu Dã

Chú ý:

- Tất cả các loại Linh Thạch mỗi ngày chỉ có thể mua được tối đa là 5 viên.
- Đá Tương Uyên và Đá Càn Khôn mỗi ngày chỉ có thể mua được tối đa là 1 viên.
- Thú Cưỡi và Pháp Bảo số lượng mua không giới hạn.
- Nếu không có chức quan của Quốc Gia tương ứng thì không thể giao dịch vật phẩm.

C. Một số loại nhiệm vụ Danh Vọng

> Trang bị quân đội: Yêu cầu mang về cho Tổng Quản một trang bị ngẫu nhiên.

> Nhiệm vụ ám sát: Tiêu diệt Thủ lĩnh thích khách và Thích khách bịt mặt.

> Truy sát kẻ phản bội: Tiêu diệt những kẻ phản bội và quay về gặp Tổng Quản

> Thăm hỏi: Thăm hỏi một số NPC tại các Quốc Gia.


(Thất Quốc Tổng Quản)
 
 
Đầu trang