Tap Kich Mon Phai Ap Tieu Tu Sac Cau

 

 

 

 

Chien Quoc

Máy chủ Chiến Quốc 2D đã mở thử nghiệm

 

Vào 19h00 tối ngày 16.12.2023, Chiến Quốc 2D sẽ mở máy chủ thử nghiệm

 

Hiện tại các bạn đã có thể, DownloadGame tại đây.

 

Thông tin sơ bộ về Máy chủ Chiến Quốc 2D

 

- Cấp độ nhân vật ban đầu: 80 cấp

- Cấp độ kỹ năng: 90 cấp

- Cấp độ trang bị: 5*

- Nhân đôi kinh nghiệm nhận được khi tiêu diệt quái vật Thứ 7, Chủ nhật

 

Thời gian chạy máy chủ thử nghiệm từ 16.12 - 17.12.

 

Máy chủ cập nhật miễn phí điểm kinh nghiệm và cùng:

 

- Các vật phẩm hỗ trợ

- NPC Nguyên Liệu, NPC Công Thức chế tạo trang bị

 

Chiến Quốc 2D - Loạn Thế Anh Hùng.

Máy chủ sẽ đem đễn cho bạn những thứ hoài niệm nhất, cơ bản thực với thế giới Chiến Quốc. Và một số tính năng cũ nhưng sẽ được thay đổi mới mẻ hơn đem lại sự kích thích trên chiến trận cho các bạn. Mọi thông tin sẽ được hé lộ sau khi máy chủ đi vào hoạt động chính thức 1 tháng.

 

Các bạn vào máy chủ Chiến Quốc 2D để trải nghiệm ngay nhé!

 

Trang chủ FB: Chiến Quốc 2D